Mazowieckie Centrum Hodowli
i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o.
PL EN
CASIO RED

CASIO RED

CZ 959215061 / ur. 2016-05-09


OJCIEC MATKA
ZEUS RED TEGRO CZ804945061 RED CZ506634961
OJCIEC OJCA MATKA OJCA OJCIEC MATKI MATKA MATKI
WF ENDEAVOR US1202271 SARA RED TEGRO CZ349980961 NIGHTINGALE RED PIPER ST307300446 RAMONA RED CZ336353961

KLIKNIJ, aby pobrać kartę buhaja