Mazowieckie Centrum Hodowli
i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o.
PL EN
VR FRASIER

VR FRASIER

FI 47647 / ur. 2015-11-25


OJCIEC MATKA
FONDA DK 37474 KUPLA FI 1353741
OJCIEC OJCA MATKA OJCA OJCIEC MATKI MATKA MATKI
FIMBE DK 37028 DK 02098002001 VR FRUITY SE 99506 HIPPU FI 1353740

KLIKNIJ, aby pobrać kartę buhaja