Mazowieckie Centrum Hodowli
i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o.
PL EN
VR GELDOF

VR GELDOF

FI47445 / ur. 2015-01-31


OJCIEC MATKA
GRANT DK-37216 KUUSISENJA FI-106734584
OJCIEC OJCA MATKA OJCA OJCIEC MATKI MATKA MATKI
GIBSON SE-92979 DK-03713002718 FOSKE SE-92483 AVANT FI-91332774

KLIKNIJ, aby dodać kartę buhaja