Mazowieckie Centrum Hodowli
i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o.
PL EN
OMEGA

OMEGA

DE 0768888937 / ur. 2008-11-16


OJCIEC MATKA
OURAGAN FR3298018501 MALAGA FR4096020541
OJCIEC OJCA MATKA OJCA OJCIEC MATKI MATKA MATKI
IVOIRE FR3293133182 GABELLE FR3291133952 FILOU FR3190080333 GUARDIOLA FR91010606

KLIKNIJ, aby pobrać kartę buhaja