Mazowieckie Centrum Hodowli
i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o.
PL EN
CORDELLO

CORDELLO

DE 1305006447 / ur. 2015-06-05


OJCIEC MATKA
COMMANDER US58591942 DE-SU 2324 US71813809
OJCIEC OJCA MATKA OJCA OJCIEC MATKI MATKA MATKI
MOGUL US3006972816 CALINDA ET US70119330 MCCUTCHEN US69990138 ARIANE US69468808

Kliknij, aby pobrać kartę buhaja