Mazowieckie Centrum Hodowli
i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o.
PL EN
DRUMMER / sex /

DRUMMER / sex /

UK 727942600169 / ur. 2014-01-19


OJCIEC MATKA
SUPERSIRE US 69981349 DREAMGIRL ET DE 0355203362
OJCIEC OJCA MATKA OJCA OJCIEC MATKI MATKA MATKI
ROBUST US 64966739 PEACHEY SHAUNA ET US 66228178 EXPLODE US 138905680 DREAMDAY ET DE 0353764111

KLIKNIJ, aby pobrać kartę buhaja