Mazowieckie Centrum Hodowli
i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o.
PL EN
MYTH /sex/

MYTH /sex/

US70372014 / ur. 2011-07-24


OJCIEC MATKA
SNOWMAN ET NL388965513 MANITOBA US139853931
OJCIEC OJCA MATKA OJCA OJCIEC MATKI MATKA MATKI
JUSTICE ET PL000609606144 ELSA NL381135900 PLANET ET US60597003 MAY-TW US138218285

KLIKNIJ, aby pobrać kartę buhaja

Wycena US

m. Manitoba


PARAMETRY OGÓLNE

INDEKS PF
HF
Data wyceny
Rodzaj wyceny
118 12.08.2020 KONWEN. 118

CECHY PRODUKCYJNE

wyd. mleka [kg]
HF
wyd. tłuszczu [kg]
HF
% tłuszcz
HF
wyd. białka [kg]
HF
% białka
HF
indeks prod. [kg]
HF
powtarzalność
HF
liczba córek
HF
liczba obór
HF
1497 9.8 -0.57 31.8 -0.19 73.4 0.88 7816 1526

PODINDEKSY

PI produkcyjny
HF
PI płodności
HF
PI pokroju ogólny
HF
PI ramy ciała
HF
PI siły mleczności
HF
PI nóg i racic
HF
PI wymienia
HF
118 101 111 108 111 107 108

CECHY FUNKCJONALNE

WH dla kom. somat.
HF
WH dla przeżywalności
HF
porody normalne i łatwe [%]
HF
93 123 98.22

Ocena pokroju córek

liczba córek
HF
liczba obór
HF
2889 535

WH DLA CECH POKROJU

75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
KALIBER 106 mały
duży
TYP 109 niepożadany
pożądany
NOGI - RACICE 112 niepożądane
pożądane
WYMIĘ 111 niepożądane
pożądane
BUDOWA OGÓLNA 110 pożądana
niepożądana
KRZYŻ 115 niski
wysoki
GŁĘB. TUŁOWIA 105 płytka
głęboka
SZER. KL. PIERSIOWEJ 97 wąska
szeroka
USTAWIENIE ZADU 101 uniesiony
spadzisty
SZEROKOŚĆ ZADU 108 wąski
szeroki
UST. NÓG TYLNYCH 104 pionowe
podsiebne
RACICE 102 dł. przekątna
kr. przekątna
NOGI TYŁ 113 iksowate
równoległe
WYMIĘ ZAW. PRZ. 100 luźne
mocne
WYMIĘ ZAW. TYLNE 117 niskie
wysokie
WYMIĘ WIĘZADŁO 103 słebe
mocne
WYMIĘ POŁOŻENIE 104 niskie
wysokie
WYMIĘ SZEROKOŚĆ 113 wąskie
szerokie
USTAW. STRZYKÓW 107 szerokie
wąskie
DŁUG. STRZYKÓW 105 krótkie
długie
USTAW. STRZYKÓW - TYŁ 107 szerokie
wąskie
CHARAKTER ML. 115 ordynarny
szlachetny