Mazowieckie Centrum Hodowli
i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o.
PL EN
SINGER

SINGER

DK 04165406843 / ur. 2015-07-28


OJCIEC MATKA
SUPERSHOT NL755898903 DK04165405990
OJCIEC OJCA MATKA OJCA OJCIEC MATKI MATKA MATKI
SUPERSIRE US69981349 ROSE SUPERSHOT DE0536745399 MAXIMUM DE0769509874 PRETTY DK04165405199

Kliknij, aby pobrać kartę buhaja