Mazowieckie Centrum Hodowli
i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o.
PL EN
SINGER

SINGER

DK 04165406843 / ur. 2015-07-28


OJCIEC MATKA
SUPERSHOT NL 755898903 DK 04165405990
OJCIEC OJCA MATKA OJCA OJCIEC MATKI MATKA MATKI
SUPERSIRE US 69981349 ROSE SUPERSHOT DE 0536745399 MAXIMUM DE 0769509874 PRETTY DK 04165405199

Kliknij, aby pobrać kartę buhaja