Mazowieckie Centrum Hodowli
i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o.
PL EN
EL TORO /sex/

EL TORO /sex/

DE 0770417244 / ur. 2017-03-25


OJCIEC MATKA
ELOPED RED CA 11872867 RACER US 3128801261
OJCIEC OJCA MATKA OJCA OJCIEC MATKI MATKA MATKI
SYMPATICO CA 11004723 ELOPED CA 11537292 RACER US 71974211 RENEA ET US 71505242

KLIKNIJ, aby pobrać kartę buhaja