Mazowieckie Centrum Hodowli
i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o.
PL EN
PERCEY RED

PERCEY RED

DE 0360024183 / ur. 2018-03-03


OJCIEC MATKA
PACE RED US3135087146 RR AUSTRAL 616 DE0358633616
OJCIEC OJCA MATKA OJCA OJCIEC MATKI MATKA MATKI
PAT RED US3012178104 UNO 2454 ET US3013473891 APOLL P NL762042012 RR AMERICA 131 DE0356963131

KLIKNIJ, aby pobrać kartę buhaja

 

Wycena NIEMIECKA