Mazowieckie Centrum Hodowli
i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o.
PL EN
MEMPHIS

MEMPHIS

US 118846679 / ur. 2014-03-14


OJCIEC MATKA
BOLD US67129272 SUNSET US116519669
OJCIEC OJCA MATKA OJCA OJCIEC MATKI MATKA MATKI
IATOLA US112118277 SWEETIE PLUS US67037181 Q IMPULS DK301592 LEMVIG MAID US11223506

KLIKNIJ, aby pobrać kartę buhaja