Mazowieckie Centrum Hodowli
i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o.
PL EN
MEMPHIS

MEMPHIS

US 118846679 / ur. 2014-03-14


OJCIEC MATKA
BOLD US 67129272 SUNSET US 116519669
OJCIEC OJCA MATKA OJCA OJCIEC MATKI MATKA MATKI
IATOLA US 112118277 SWEETIE PLUS US 67037181 Q IMPULS DK 301592 LEMVIG MAID US 11223506

KLIKNIJ, aby pobrać kartę buhaja