Mazowieckie Centrum Hodowli
i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o.
PL EN
RUSSEL

RUSSEL

US 3006436314 / ur. 2014-07-31


OJCIEC MATKA
BOLD US 117979820 KRYSTALEEN US 117847677
OJCIEC OJCA MATKA OJCA OJCIEC MATKI MATKA MATKI
IATOLA US 112118277 SWEETIE PLUS US 67037181 BOLD US 67129272 GARDE US 116879387

KLIKNIJ, aby pobrać kartę buhaja