Mazowieckie Centrum Hodowli
i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o.
PL EN
JAMES

JAMES

IT 040990078656 / ur. 2014-11-27


OJCIEC MATKA
CUNCTATOR IT098990174878 SIMOURA IT040000007314
OJCIEC OJCA MATKA OJCA OJCIEC MATKI MATKA MATKI
VIKING FR8708920612 VOGUE FR8725260820 HYMOUR FR1992002007 GARDA53FO910188

KLIKNIJ, aby pobrać kartę buhaja