Mazowieckie Centrum Hodowli
i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o.
PL EN
GIUSTINIANO

GIUSTINIANO

IT060990182994 / ur. 2017-11-22


OJCIEC MATKA
TIRO IT068990019437 DAMA DI GIUNTURE IT060990107302
OJCIEC OJCA MATKA OJCA OJCIEC MATKI MATKA MATKI
LUPO IT041000023305 MELINDA IT068000010312 VEROSO IT068990036359 ANELLA IT070990076994

KLIKNIJ, aby pobrać kartę buhaja