Mazowieckie Centrum Hodowli
i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o.
PL EN
HOOEN

HOOEN

NO 10795 / ur. 2007-07-11


OJCIEC MATKA
K LENS SE 91678 RAUKOLL NO 162114721083
OJCIEC OJCA MATKA OJCA OJCIEC MATKI MATKA MATKI
SKOLE SE 93395 LENA SE 0710440185 LIEN NO 5603 RODLILJA NO 162114721011

KLIKNIJ, ABY POBRAĆ KARTĘ BUHAJA