Mazowieckie Centrum Hodowli
i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o.
PL EN
CZAREK

CZAREK

PL 005400999053 / ur. 2015-03-22


OJCIEC MATKA
VR CIGAR DK 36678 BONITA PL 005173778022
OJCIEC OJCA MATKA OJCA OJCIEC MATKI MATKA MATKI
R CIRCEL DK 35999 DK 01926902228 LITWIN PL 000607001639 BAJKA PL 005049235765

KLIKNIJ, aby pobrać kartę buhaja