Mazowieckie Centrum Hodowli
i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o.
PL EN
CZAREK

CZAREK

PL 005400999053 / ur. 2015-03-22


OJCIEC MATKA
VR CIGAR DK36678 BONITA PL005173778022
OJCIEC OJCA MATKA OJCA OJCIEC MATKI MATKA MATKI
R CIRCEL DK35999 DK01926902228 LITWIN PL000607001639 BAJKA PL005049235765

KLIKNIJ, aby pobrać kartę buhaja