Mazowieckie Centrum Hodowli
i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o.
PL EN
BERMUDA /sex/

BERMUDA /sex/

DE0357479418 / ur. 2014-05-17


OJCIEC MATKA
BALISTO US70625988 OPAL DE0355664209
OJCIEC OJCA MATKA OJCA OJCIEC MATKI MATKA MATKI
BOOKEM US66636657 DE-SU 199 US69490353 MAYFIELD US69473980 OPINE-P US140834455

KLIKNIJ, aby pobrać kartę buhaja

Wycena NIEMIECKA


PARAMETRY OGÓLNE

INDEKS PF
HF
Data wyceny
Rodzaj wyceny
150 04.12.2019 TRADYC.

CECHY PRODUKCYJNE

wyd. mleka [kg]
HF
wyd. tłuszczu [kg]
HF
% tłuszcz
HF
wyd. białka [kg]
HF
% białka
HF
indeks prod. [kg]
HF
powtarzalność
HF
liczba córek
HF
liczba obór
HF
1259 65.8 0.16 55.7 0.17 177.2 0.90 2089 361

PODINDEKSY

PI produkcyjny
HF
PI płodności
HF
PI pokroju ogólny
HF
PI ramy ciała
HF
PI siły mleczności
HF
PI nóg i racic
HF
PI wymienia
HF
145 102 115 107 115 112 111

CECHY FUNKCJONALNE

WH dla kom. somat.
HF
WH dla przeżywalności
HF
porody normalne i łatwe [%]
HF
110 145 97.29

Ocena pokroju córek

liczba córek
HF
liczba obór
HF
551 69

WH DLA CECH POKROJU

75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
KALIBER 107 mały
duży
TYP 117 niepożadany
pożądany
NOGI - RACICE 122 niepożądane
pożądane
WYMIĘ 117 niepożądane
pożądane
BUDOWA OGÓLNA 117 pożądana
niepożądana
KRZYŻ 112 niski
wysoki
GŁĘB. TUŁOWIA 108 płytka
głęboka
SZER. KL. PIERSIOWEJ 104 wąska
szeroka
USTAWIENIE ZADU 93 uniesiony
spadzisty
SZEROKOŚĆ ZADU 112 wąski
szeroki
UST. NÓG TYLNYCH 104 pionowe
podsiebne
RACICE 116 dł. przekątna
kr. przekątna
NOGI TYŁ 115 iksowate
równoległe
WYMIĘ ZAW. PRZ. 116 luźne
mocne
WYMIĘ ZAW. TYLNE 118 niskie
wysokie
WYMIĘ WIĘZADŁO 101 słebe
mocne
WYMIĘ POŁOŻENIE 114 niskie
wysokie
WYMIĘ SZEROKOŚĆ 111 wąskie
szerokie
USTAW. STRZYKÓW 115 szerokie
wąskie
DŁUG. STRZYKÓW 91 krótkie
długie
USTAW. STRZYKÓW - TYŁ 106 szerokie
wąskie
CHARAKTER ML. 118 ordynarny
szlachetny