Mazowieckie Centrum Hodowli
i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o.
PL EN
DREAMSHOT

DREAMSHOT

US3012574873 / ur. 2013-12-28


OJCIEC MATKA
SHOTGLASS US 70476870 XENA CA 107203343
OJCIEC OJCA MATKA OJCA OJCIEC MATKI MATKA MATKI
SNOWMAN NL 388965513 GIL-GAR SHOTTLE US 56295548 BOOKEM US 66636657 RONELLEE BOLIVER US 139531796


PARAMETRY OGÓLNE

INDEKS PF
HF
Data wyceny
Rodzaj wyceny
Indeks Ogólny
140 05.12.2018 KONWENCJONALNA 140

CECHY PRODUKCYJNE

wyd. mleka [kg]
HF
wyd. tłuszczu [kg]
HF
% tłuszcz
HF
wyd. białka [kg]
HF
% białka
HF
indeks prod. [kg]
HF
powtarzalność
HF
liczba córek
HF
liczba obór
HF
1412 36.1 -0.25 32.7 -0.15 101.5 0.69 37 17

PODINDEKSY

PI produkcyjny
HF
PI płodności
HF
PI pokroju ogólny
HF
PI ramy ciała
HF
PI siły mleczności
HF
PI nóg i racic
HF
PI wymienia
HF
123 125 126 104 112 115 127

CECHY FUNKCJONALNE

WH dla kom. somat.
HF
WH dla przeżywalności
HF
107 125

Ocena pokroju córek

liczba córek
HF
liczba obór
HF
0 0

WH DLA CECH POKROJU

75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
KALIBER 109 mały
duży
TYP 120 niepożadany
pożądany
NOGI - RACICE 120 niepożądane
pożądane
WYMIĘ 125 niepożądane
pożądane
BUDOWA OGÓLNA 120 pożądana
niepożądana
KRZYŻ 108 niski
wysoki
GŁĘB. TUŁOWIA 107 płytka
głęboka
SZER. KL. PIERSIOWEJ 107 wąska
szeroka
USTAWIENIE ZADU 95 uniesiony
spadzisty
SZEROKOŚĆ ZADU 109 wąski
szeroki
UST. NÓG TYLNYCH 94 pionowe
podsiebne
RACICE 114 dł. przekątna
kr. przekątna
NOGI TYŁ 117 iksowate
równoległe
WYMIĘ ZAW. PRZ. 114 luźne
mocne
WYMIĘ ZAW. TYLNE 117 niskie
wysokie
WYMIĘ WIĘZADŁO 125 słebe
mocne
WYMIĘ POŁOŻENIE 124 niskie
wysokie
WYMIĘ SZEROKOŚĆ 115 wąskie
szerokie
USTAW. STRZYKÓW 119 szerokie
wąskie
DŁUG. STRZYKÓW 110 krótkie
długie
USTAW. STRZYKÓW - TYŁ 104 szerokie
wąskie
CHARAKTER ML. 112 ordynarny
szlachetny