Mazowieckie Centrum Hodowli
i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o.
PL EN
FISKO ET

FISKO ET

DE0359843931 / ur. 2017-04-17


OJCIEC MATKA
FINDER NL 921967114 KATI DE 0357213266
OJCIEC OJCA MATKA OJCA OJCIEC MATKI MATKA MATKI
BALISTO US 70625988 BOUW EPIC FINOLA NL 890466674 COMMANDER US 58591942 WIL WILDER 100 DE 0537480642


PARAMETRY OGÓLNE

INDEKS PF
HF
Data wyceny
Rodzaj wyceny
148 15.sie GMACE

CECHY PRODUKCYJNE

wyd. mleka [kg]
HF
wyd. tłuszczu [kg]
HF
% tłuszcz
HF
wyd. białka [kg]
HF
% białka
HF
indeks prod. [kg]
HF
powtarzalność
HF
liczba córek
HF
liczba obór
HF
868 57.8 0.27 36 0.1 129.8 0.78 0 0

PODINDEKSY

PI produkcyjny
HF
PI płodności
HF
PI pokroju ogólny
HF
PI ramy ciała
HF
PI siły mleczności
HF
PI nóg i racic
HF
PI wymienia
HF
130 111 131 109 118 114 132

CECHY FUNKCJONALNE

WH dla kom. somat.
HF
WH dla przeżywalności
HF
119 136

Ocena pokroju córek

liczba córek
HF
liczba obór
HF
0 0

WH DLA CECH POKROJU

75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
KALIBER 106 mały
duży
TYP 124 niepożadany
pożądany
NOGI - RACICE 124 niepożądane
pożądane
WYMIĘ 127 niepożądane
pożądane
BUDOWA OGÓLNA 121 pożądana
niepożądana
KRZYŻ 124 niski
wysoki
GŁĘB. TUŁOWIA 107 płytka
głęboka
SZER. KL. PIERSIOWEJ 108 wąska
szeroka
USTAWIENIE ZADU 91 uniesiony
spadzisty
SZEROKOŚĆ ZADU 111 wąski
szeroki
UST. NÓG TYLNYCH 88 pionowe
podsiebne
RACICE 122 dł. przekątna
kr. przekątna
NOGI TYŁ 109 iksowate
równoległe
WYMIĘ ZAW. PRZ. 122 luźne
mocne
WYMIĘ ZAW. TYLNE 109 niskie
wysokie
WYMIĘ WIĘZADŁO 127 słebe
mocne
WYMIĘ POŁOŻENIE 124 niskie
wysokie
WYMIĘ SZEROKOŚĆ 117 wąskie
szerokie
USTAW. STRZYKÓW 129 szerokie
wąskie
DŁUG. STRZYKÓW 103 krótkie
długie
USTAW. STRZYKÓW - TYŁ 106 szerokie
wąskie
CHARAKTER ML. 117 ordynarny
szlachetny