Mazowieckie Centrum Hodowli
i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o.
PL EN
GARETT ET

GARETT ET

DE1504336100 / ur. 2018-04-02


OJCIEC MATKA
GARICK US3132632861 ARIA 3826 CA0012371522
OJCIEC OJCA MATKA OJCA OJCIEC MATKI MATKA MATKI
MADRON US3012011779 GALINA US0070272909 ALTASPRING NL094033666 889277 MVP US0071618865


PARAMETRY OGÓLNE

INDEKS PF
HF
Data wyceny
Rodzaj wyceny
Indeks Ogólny
155 03.kwi GENOM 155

CECHY PRODUKCYJNE

wyd. mleka [kg]
HF
wyd. tłuszczu [kg]
HF
% tłuszcz
HF
wyd. białka [kg]
HF
% białka
HF
indeks prod. [kg]
HF
powtarzalność
HF
liczba córek
HF
liczba obór
HF
1427 52.4 -0.07 52.9 0.08 158.2 0.73 0 0

PODINDEKSY

PI produkcyjny
HF
PI płodności
HF
PI pokroju ogólny
HF
PI ramy ciała
HF
PI siły mleczności
HF
PI nóg i racic
HF
PI wymienia
HF
140 108 129 112 112 114 131

CECHY FUNKCJONALNE

WH dla kom. somat.
HF
WH dla przeżywalności
HF
125 139

Ocena pokroju córek

liczba córek
HF
liczba obór
HF
0 0

WH DLA CECH POKROJU

75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
KALIBER 108 mały
duży
TYP 120 niepożadany
pożądany
NOGI - RACICE 123 niepożądane
pożądane
WYMIĘ 126 niepożądane
pożądane
BUDOWA OGÓLNA 121 pożądana
niepożądana
KRZYŻ 110 niski
wysoki
GŁĘB. TUŁOWIA 104 płytka
głęboka
SZER. KL. PIERSIOWEJ 112 wąska
szeroka
USTAWIENIE ZADU 101 uniesiony
spadzisty
SZEROKOŚĆ ZADU 114 wąski
szeroki
UST. NÓG TYLNYCH 82 pionowe
podsiebne
RACICE 115 dł. przekątna
kr. przekątna
NOGI TYŁ 120 iksowate
równoległe
WYMIĘ ZAW. PRZ. 122 luźne
mocne
WYMIĘ ZAW. TYLNE 126 niskie
wysokie
WYMIĘ WIĘZADŁO 116 słebe
mocne
WYMIĘ POŁOŻENIE 123 niskie
wysokie
WYMIĘ SZEROKOŚĆ 113 wąskie
szerokie
USTAW. STRZYKÓW 117 szerokie
wąskie
DŁUG. STRZYKÓW 91 krótkie
długie
USTAW. STRZYKÓW - TYŁ 121 szerokie
wąskie
CHARAKTER ML. 110 ordynarny
szlachetny