Mazowieckie Centrum Hodowli
i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o.
PL EN
KR HADLEY

KR HADLEY

PL005335132174 / ur. 2017-11-17


OJCIEC MATKA
HOTLINE US 3129128855 ŁANIA 4 PL 005279442704
OJCIEC OJCA MATKA OJCA OJCIEC MATKI MATKA MATKI
ALTAHOTROD US 55618778 J MOR MOGUL HOS US 142784970 DORCY US 139005002 ŁANIA 2 PL 005280799040


PARAMETRY OGÓLNE

INDEKS PF
HF
Data wyceny
Rodzaj wyceny
Indeks Ogólny
139 14.08.2019 GENOM 139

CECHY PRODUKCYJNE

wyd. mleka [kg]
HF
wyd. tłuszczu [kg]
HF
% tłuszcz
HF
wyd. białka [kg]
HF
% białka
HF
indeks prod. [kg]
HF
powtarzalność
HF
liczba córek
HF
liczba obór
HF
1275 43.5 -0.1 44 0.03 131.5 0.74 0 0

PODINDEKSY

PI produkcyjny
HF
PI płodności
HF
PI pokroju ogólny
HF
PI ramy ciała
HF
PI siły mleczności
HF
PI nóg i racic
HF
PI wymienia
HF
132 104 121 116 115 114 118

CECHY FUNKCJONALNE

WH dla kom. somat.
HF
WH dla przeżywalności
HF
112 121

Ocena pokroju córek

liczba córek
HF
liczba obór
HF
0 0

WH DLA CECH POKROJU

75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
KALIBER 110 mały
duży
TYP 118 niepożadany
pożądany
NOGI - RACICE 125 niepożądane
pożądane
WYMIĘ 116 niepożądane
pożądane
BUDOWA OGÓLNA 118 pożądana
niepożądana
KRZYŻ 114 niski
wysoki
GŁĘB. TUŁOWIA 107 płytka
głęboka
SZER. KL. PIERSIOWEJ 109 wąska
szeroka
USTAWIENIE ZADU 108 uniesiony
spadzisty
SZEROKOŚĆ ZADU 111 wąski
szeroki
UST. NÓG TYLNYCH 72 pionowe
podsiebne
RACICE 126 dł. przekątna
kr. przekątna
NOGI TYŁ 113 iksowate
równoległe
WYMIĘ ZAW. PRZ. 114 luźne
mocne
WYMIĘ ZAW. TYLNE 121 niskie
wysokie
WYMIĘ WIĘZADŁO 103 słebe
mocne
WYMIĘ POŁOŻENIE 112 niskie
wysokie
WYMIĘ SZEROKOŚĆ 110 wąskie
szerokie
USTAW. STRZYKÓW 116 szerokie
wąskie
DŁUG. STRZYKÓW 87 krótkie
długie
USTAW. STRZYKÓW - TYŁ 108 szerokie
wąskie
CHARAKTER ML. 113 ordynarny
szlachetny