Mazowieckie Centrum Hodowli
i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o.
PL EN
KR HADLEY

KR HADLEY

PL005335132174 / ur. 2017-11-17


OJCIEC MATKA
HOTLINE US 3129128855 ŁANIA 4 PL 005279442704
OJCIEC OJCA MATKA OJCA OJCIEC MATKI MATKA MATKI
ALTAHOTROD US 55618778 J MOR MOGUL HOS US 142784970 DORCY US 139005002 ŁANIA 2 PL 005280799040


PARAMETRY OGÓLNE

INDEKS PF
HF
Data wyceny
Rodzaj wyceny
Indeks Ogólny
137 03.04.2019 GENOMOWA 137

CECHY PRODUKCYJNE

wyd. mleka [kg]
HF
wyd. tłuszczu [kg]
HF
% tłuszcz
HF
wyd. białka [kg]
HF
% białka
HF
indeks prod. [kg]
HF
powtarzalność
HF
liczba córek
HF
liczba obór
HF
1234 42.6 -0.09 42.6 0.03 127.8 0.74 0 0

PODINDEKSY

PI produkcyjny
HF
PI płodności
HF
PI pokroju ogólny
HF
PI ramy ciała
HF
PI siły mleczności
HF
PI nóg i racic
HF
PI wymienia
HF
131 104 121 116 115 114 118

CECHY FUNKCJONALNE

WH dla kom. somat.
HF
WH dla przeżywalności
HF
111 116

Ocena pokroju córek

liczba córek
HF
liczba obór
HF
0 0

WH DLA CECH POKROJU

75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
KALIBER 108 mały
duży
TYP 118 niepożadany
pożądany
NOGI - RACICE 126 niepożądane
pożądane
WYMIĘ 116 niepożądane
pożądane
BUDOWA OGÓLNA 118 pożądana
niepożądana
KRZYŻ 114 niski
wysoki
GŁĘB. TUŁOWIA 107 płytka
głęboka
SZER. KL. PIERSIOWEJ 109 wąska
szeroka
USTAWIENIE ZADU 108 uniesiony
spadzisty
SZEROKOŚĆ ZADU 111 wąski
szeroki
UST. NÓG TYLNYCH 71 pionowe
podsiebne
RACICE 126 dł. przekątna
kr. przekątna
NOGI TYŁ 113 iksowate
równoległe
WYMIĘ ZAW. PRZ. 126 luźne
mocne
WYMIĘ ZAW. TYLNE 113 niskie
wysokie
WYMIĘ WIĘZADŁO 114 słebe
mocne
WYMIĘ POŁOŻENIE 122 niskie
wysokie
WYMIĘ SZEROKOŚĆ 104 wąskie
szerokie
USTAW. STRZYKÓW 112 szerokie
wąskie
DŁUG. STRZYKÓW 108 krótkie
długie
USTAW. STRZYKÓW - TYŁ 108 szerokie
wąskie
CHARAKTER ML. 113 ordynarny
szlachetny