Mazowieckie Centrum Hodowli
i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o.
PL EN
Martes ET

Martes ET

PL005269917021 / ur. 2013-12-28


OJCIEC MATKA
MASCALESE GREEN 11
OJCIEC OJCA MATKA OJCA OJCIEC MATKI MATKA MATKI
BOLTON ZANI O MAN ORIELLA WINDBROOK GREEN 6


PARAMETRY OGÓLNE

INDEKS PF
HF
Data wyceny
Rodzaj wyceny
Indeks Ogólny
123 03.04.2019 KONWEN. 123

CECHY PRODUKCYJNE

wyd. mleka [kg]
HF
wyd. tłuszczu [kg]
HF
% tłuszcz
HF
wyd. białka [kg]
HF
% białka
HF
indeks prod. [kg]
HF
powtarzalność
HF
liczba córek
HF
liczba obór
HF
699 19.2 -0.12 22 -0.01 63.2 0.67 41 34

PODINDEKSY

PI produkcyjny
HF
PI płodności
HF
PI pokroju ogólny
HF
PI ramy ciała
HF
PI siły mleczności
HF
PI nóg i racic
HF
PI wymienia
HF
112 103 124 130 126 109 120

CECHY FUNKCJONALNE

WH dla kom. somat.
HF
WH dla przeżywalności
HF
porody normalne i łatwe [%]
HF
103 113 98.71

Ocena pokroju córek

liczba córek
HF
liczba obór
HF
0 0

WH DLA CECH POKROJU

75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
KALIBER 114 mały
duży
TYP 122 niepożadany
pożądany
NOGI - RACICE 115 niepożądane
pożądane
WYMIĘ 113 niepożądane
pożądane
BUDOWA OGÓLNA 122 pożądana
niepożądana
KRZYŻ 123 niski
wysoki
GŁĘB. TUŁOWIA 122 płytka
głęboka
SZER. KL. PIERSIOWEJ 122 wąska
szeroka
USTAWIENIE ZADU 118 uniesiony
spadzisty
SZEROKOŚĆ ZADU 113 wąski
szeroki
UST. NÓG TYLNYCH 87 pionowe
podsiebne
RACICE 116 dł. przekątna
kr. przekątna
NOGI TYŁ 105 iksowate
równoległe
WYMIĘ ZAW. PRZ. 116 luźne
mocne
WYMIĘ ZAW. TYLNE 112 niskie
wysokie
WYMIĘ WIĘZADŁO 111 słebe
mocne
WYMIĘ POŁOŻENIE 114 niskie
wysokie
WYMIĘ SZEROKOŚĆ 114 wąskie
szerokie
USTAW. STRZYKÓW 110 szerokie
wąskie
DŁUG. STRZYKÓW 88 krótkie
długie
USTAW. STRZYKÓW - TYŁ 117 szerokie
wąskie
CHARAKTER ML. 117 ordynarny
szlachetny