Mazowieckie Centrum Hodowli
i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o.
PL EN
SLATAN ET /SEX/

SLATAN ET /SEX/

DE0770405754 / ur. 2016-03-22


OJCIEC MATKA
SHEP US72512169 MARILYN DE0770050387
OJCIEC OJCA MATKA OJCA OJCIEC MATKI MATKA MATKI
SHOTGLASS ET US70476870 MIRR US70192757 BALISTO US70625988 MEL 1001 NL765205719

Kliknij , aby pobrać kartę buhaja 

Wycena NIEMIECKA


PARAMETRY OGÓLNE

INDEKS PF
HF
Data wyceny
Rodzaj wyceny
136 12.08.2020 TRADYC.

CECHY PRODUKCYJNE

wyd. mleka [kg]
HF
wyd. tłuszczu [kg]
HF
% tłuszcz
HF
wyd. białka [kg]
HF
% białka
HF
indeks prod. [kg]
HF
powtarzalność
HF
liczba córek
HF
liczba obór
HF
840 53.3 0.23 38.8 0.14 130.9 0.66 43 23

PODINDEKSY

PI produkcyjny
HF
PI płodności
HF
PI pokroju ogólny
HF
PI ramy ciała
HF
PI siły mleczności
HF
PI nóg i racic
HF
PI wymienia
HF
132 118 115 104 105 111 114

CECHY FUNKCJONALNE

WH dla kom. somat.
HF
WH dla przeżywalności
HF
porody normalne i łatwe [%]
HF
106 129 96.82

WH DLA CECH POKROJU

75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
KALIBER 105 mały
duży
TYP 113 niepożadany
pożądany
NOGI - RACICE 113 niepożądane
pożądane
WYMIĘ 118 niepożądane
pożądane
BUDOWA OGÓLNA 114 pożądana
niepożądana
KRZYŻ 104 niski
wysoki
GŁĘB. TUŁOWIA 97 płytka
głęboka
SZER. KL. PIERSIOWEJ 103 wąska
szeroka
USTAWIENIE ZADU 99 uniesiony
spadzisty
SZEROKOŚĆ ZADU 108 wąski
szeroki
UST. NÓG TYLNYCH 98 pionowe
podsiebne
RACICE 114 dł. przekątna
kr. przekątna
NOGI TYŁ 105 iksowate
równoległe
WYMIĘ ZAW. PRZ. 112 luźne
mocne
WYMIĘ ZAW. TYLNE 113 niskie
wysokie
WYMIĘ WIĘZADŁO 104 słebe
mocne
WYMIĘ POŁOŻENIE 109 niskie
wysokie
WYMIĘ SZEROKOŚĆ 109 wąskie
szerokie
USTAW. STRZYKÓW 110 szerokie
wąskie
DŁUG. STRZYKÓW 98 krótkie
długie
USTAW. STRZYKÓW - TYŁ 107 szerokie
wąskie
CHARAKTER ML. 106 ordynarny
szlachetny