Mazowieckie Centrum Hodowli
i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o.
PL EN
WUNDER ET

WUNDER ET

DE1305720684 / ur. 2018-02-28


OJCIEC MATKA
WINDMILL CA0012130518 BECKEY NL0727981934
OJCIEC OJCA MATKA OJCA OJCIEC MATKI MATKA MATKI
SUPERSHOT NL0755898903 WISCONSIN NL07558903 ALTASPRING NL094033666 BAYLA 2 NL0714077167


PARAMETRY OGÓLNE

INDEKS PF
HF
Data wyceny
Rodzaj wyceny
Indeks Ogólny
151 03.kwi GENOM 151

CECHY PRODUKCYJNE

wyd. mleka [kg]
HF
wyd. tłuszczu [kg]
HF
% tłuszcz
HF
wyd. białka [kg]
HF
% białka
HF
indeks prod. [kg]
HF
powtarzalność
HF
liczba córek
HF
liczba obór
HF
1076 54 0.12 46.4 0.14 146.8 0.74 0 0

PODINDEKSY

PI produkcyjny
HF
PI płodności
HF
PI pokroju ogólny
HF
PI ramy ciała
HF
PI siły mleczności
HF
PI nóg i racic
HF
PI wymienia
HF
136 114 125 105 111 115 126

CECHY FUNKCJONALNE

WH dla kom. somat.
HF
WH dla przeżywalności
HF
119 143

Ocena pokroju córek

liczba córek
HF
liczba obór
HF
0 0

WH DLA CECH POKROJU

75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
KALIBER 107 mały
duży
TYP 118 niepożadany
pożądany
NOGI - RACICE 121 niepożądane
pożądane
WYMIĘ 121 niepożądane
pożądane
BUDOWA OGÓLNA 119 pożądana
niepożądana
KRZYŻ 113 niski
wysoki
GŁĘB. TUŁOWIA 99 płytka
głęboka
SZER. KL. PIERSIOWEJ 108 wąska
szeroka
USTAWIENIE ZADU 89 uniesiony
spadzisty
SZEROKOŚĆ ZADU 115 wąski
szeroki
UST. NÓG TYLNYCH 94 pionowe
podsiebne
RACICE 118 dł. przekątna
kr. przekątna
NOGI TYŁ 111 iksowate
równoległe
WYMIĘ ZAW. PRZ. 123 luźne
mocne
WYMIĘ ZAW. TYLNE 111 niskie
wysokie
WYMIĘ WIĘZADŁO 113 słebe
mocne
WYMIĘ POŁOŻENIE 123 niskie
wysokie
WYMIĘ SZEROKOŚĆ 107 wąskie
szerokie
USTAW. STRZYKÓW 121 szerokie
wąskie
DŁUG. STRZYKÓW 90 krótkie
długie
USTAW. STRZYKÓW - TYŁ 120 szerokie
wąskie
CHARAKTER ML. 111 ordynarny
szlachetny