Mazowieckie Centrum Hodowli
i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o.
PL EN

Simental - Program Niemiecki

Buhaj PARAMETRY OGÓLNE CECHY PRODUKCYJNE MIĘSNOŚĆ CECHY FUNKCJONALNE WH DLA CECH POKROJU pobierz PDF
GZW łączny indeks hodowlany
SM2
Data wyceny Rodzaj wyceny indeks dla cech mlecznych ( MW)
SM2
wyd. mleka [kg]
SM2
wyd. tłuszczu [kg]
SM2
% tłuszczu
SM2
wyd. białka [kg]
SM2
% białka
SM2
indeks dla cech mięsnych (FW)
SM2
przyrosty netto
SM2
zawartość mięsa w tuszy
SM2
klasa handlowa
SM2
fitness
SM2
szybkość oddaw. Ml. (MBK)
SM2
wytrwałość laktacji (PERS)
SM2
zawartość kom. somat. (ZZ)
SM2
indeks długowieczności (ND)
SM2
płodność
SM2
zdrowotność wymienia
SM2
łatwość porod. - czyn. ojcow.
SM2
żywotność cieląt VIW
SM2
KALIBER
SM2
UMIĘŚNIENIE
SM2
NOGI
SM2
WYMIĘ
SM2
BUSHIDO
DE0947937236
115 18-gru TRADYC. 115 907 23 -0.18 21 -0.14 108 112 101 109 97 114 112 99 101 89 97 117 107 95 94 95 94
DEMARCO PP
DE1501528035
EMPORE
DE0947292554
113 18-gru TRADYC. 112 691 21 -0.1 15 -0.11 95 100 92 98 105 108 108 106 105 100 107 98 103 101 99 99 104
GRAFSCHAFT
DE0950998513
121 18-gru GENOM. 116 802 24 -0.11 22 -0.08 108 107 107 104 107 111 107 100 108 103 99 106 111 97 98 118 102
HAYABUSA
DE 0951821433
HIGHLINE
DE0949731119
119 18-gru GENOM. 122 700 32 0.04 30 0.07 114 113 104 116 95 109 109 102 96 89 101 86 101 93 115 100 101
HIGHRISE
DE0949760753
117 18-gru GENOM. 125 880 39 0.03 32 0.01 109 108 103 108 91 102 117 112 94 72 108 97 100 97 100 94 96
HULAPALOO
DE0950613674
122 18-gru GENOM. 124 1128 38 -0.1 29 -0.12 91 89 85 105 108 109 107 94 109 102 94 114 117 101 101 112 104
HUTSASSA
DE0948320132
127 18-gru TRADYC. 127 980 38 -0.03 39 0.05 112 125 99 110 101 88 98 99 98 105 97 112 107 112 107 106 93
INTELIGENT
DE0948336978
115 18-gru TRADYC. 120 933 28 -0.13 29 -0.05 95 86 107 91 98 116 107 91 101 95 93 99 103 100 87 108 102
IPHOFEN
DE0951419000
119 18-gru GENOM. 116 808 21 -0.15 23 -0.06 100 107 101 95 107 109 110 99 111 101 100 104 104 104 90 115 112
LUNIS PP
DE 1501374733
MANHATTAN
DE0948489826
119 18-gru GENOM. 117 731 27 -0.04 21 -0.06 97 101 95 100 110 111 94 97 104 120 99 98 107 98 102 99 101
MARATHI
DE0948586216
118 18-gru GENOM. 116 424 24 0.08 22 0.09 111 106 114 104 100 114 108 86 98 105 88 97 98 109 105 98 106
MOGUL
DE0947679302
129 18-gru TRADYC. 116 342 22 0.09 23 0.14 116 115 110 112 114 93 103 113 106 108 114 112 118 107 100 116 115
MYBEST Pp
DE0951237032
133 18-gru GENOM. 125 874 41 0.05 31 0 117 111 108 119 116 91 111 116 114 115 114 101 88 102 114 107 99
VENDT *TA
DE0948419959
130 18-gru TRADYC. 118 956 16 -0.28 34 0.01 119 111 113 118 110 110 107 111 110 105 109 101 100 103 126 104 97
VITAMIN*TA
DE0947331697
130 18-gru TRADYC. 109 399 10 -0.08 14 0 136 133 129 122 113 92 119 103 115 109 103 103 91 110 132 101 110
VOLLMILCH
DE0950696602
123 18-gru GENOM. 127 757 44 0.15 33 0.07 96 101 94 97 104 101 87 104 103 104 103 109 107 102 88 100 103
WATTMANN
DE0950516806
120 18-gru GENOM. 113 821 13 -0.25 22 -0.08 117 116 105 119 107 100 104 106 105 107 106 101 97 107 110 98 100
WAXER
DE0949776282
125 18-gru GENOM. 115 564 20 -0.05 22 0.02 112 115 110 106 109 112 107 117 110 93 115 96 106 108 96 109 111
WEINZIRL
DE0939717990
101 18-gru TRADYC. 104 -237 14 0.33 -2 0.09 114 111 110 112 90 104 94 95 89 95 93 80 98 98 88 89 84
WENNWILLI
DE0951653729
126 18-gru GENOM. 124 1109 37 -0.11 30 -0.1 97 88 106 96 112 112 117 108 114 100 107 121 107 95 90 113 112
WISCHNU Pp
DE0950787861
121 18-gru GENOM. 121 395 33 0.21 25 0.14 107 110 103 104 102 105 103 104 104 95 105 112 105 103 87 112 106