Mazowieckie Centrum Hodowli
i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o.
PL EN

Simental - Program Niemiecki

DEMARCO PP DE1501528035 

LUNIS PP DE1501374733  

DIXI PP DE0539722372   

Buhaj PARAMETRY OGÓLNE CECHY PRODUKCYJNE MIĘSNOŚĆ CECHY FUNKCJONALNE WH DLA CECH POKROJU pobierz PDF
GZW łączny indeks hodowlany
SM2
Data wyceny Rodzaj wyceny indeks dla cech mlecznych ( MW)
SM2
wyd. mleka [kg]
SM2
wyd. tłuszczu [kg]
SM2
% tłuszczu
SM2
wyd. białka [kg]
SM2
% białka
SM2
indeks dla cech mięsnych (FW)
SM2
przyrosty netto
SM2
zawartość mięsa w tuszy
SM2
klasa handlowa
SM2
fitness
SM2
szybkość oddaw. Ml. (MBK)
SM2
wytrwałość laktacji (PERS)
SM2
zawartość kom. somat. (ZZ)
SM2
indeks długowieczności (ND)
SM2
płodność
SM2
zdrowotność wymienia
SM2
łatwość porod. - czyn. ojcow.
SM2
żywotność cieląt VIW
SM2
KALIBER
SM2
UMIĘŚNIENIE
SM2
NOGI
SM2
WYMIĘ
SM2
EVERGREEN /sex/
DE0948470307
132 19-mar TRADYC. 126 1012 38 -0.05 38 0.02 101 109 97 99 109 107 97 105 105 108 107 108 106 95 99 107 107
GRAFSCHAFT
DE0950998513
120 19-mar GENOM. 116 780 23 -0.12 22 -0.07 108 108 106 105 106 110 107 100 107 104 98 107 109 96 99 117 101
HAYABUSA
DE0951821433
138 19-mar GENOM. 138 1435 63 0.04 45 -0.06 109 119 97 110 102 120 106 91 104 94 97 110 104 113 100 111 120
HEADSET
DE0948902247
113 19-mar TRADYC. 120 712 32 0.02 27 0.02 92 103 87 95 99 95 110 105 99 89 104 101 105 109 96 91 106
HELFGOTT
DE0953001945
130 19-mar GENOM. 124 1146 32 -0.18 36 -0.05 111 105 117 102 110 114 103 94 112 107 96 118 108 108 96 121 107
HIGHLINE
DE0949731119
122 19-mar TRADYC. 123 727 34 0.05 32 0.08 114 112 103 117 96 109 111 102 98 86 103 85 101 90 114 102 103
HIGHRISE
DE0949760753
117 19-mar GENOM. 125 929 37 -0.01 35 0.02 108 107 101 110 90 104 117 112 94 69 109 95 101 93 100 89 99
HULAPALOO
DE0950613674
120 19-mar GENOM. 124 1057 41 -0.04 29 -0.1 91 89 85 103 104 109 103 90 104 101 91 113 118 102 101 112 104
INTELIGENT
DE0948336978
113 19-mar TRADYC. 119 880 26 -0.13 28 -0.04 95 86 106 91 97 115 109 94 101 89 95 99 103 100 88 108 101
IPHOFEN
DE0951419000
118 19-mar GENOM. 116 807 21 -0.16 23 -0.06 99 106 99 95 106 107 112 100 109 99 101 103 105 104 90 113 110
MANHATTAN
DE0948489826
121 19-mar TRADYC. 120 918 33 -0.06 26 -0.08 99 101 96 102 107 110 90 95 101 118 98 100 104 97 100 95 106
MARATHI
DE0948586216
113 19-mar TRADYC. 114 217 22 0.17 19 0.14 111 105 113 105 95 115 99 81 95 103 83 97 98 114 104 101 102
MYBEST Pp
DE0951237032
134 19-mar GENOM. 126 862 41 0.07 32 0.02 117 111 109 119 117 90 114 118 115 113 116 101 89 102 115 107 100
PATRIOT
DE0952436114
121 19-mar GENOM. 111 841 15 -0.24 16 -0.16 90 88 93 95 126 95 120 126 128 103 123 108 106 93 99 107 111
VITAMIN*TA
DE0947331697
121 19-mar TRADYC. 102 259 -1 -0.15 6 -0.04 135 133 129 121 109 91 111 100 111 110 100 102 91 111 131 100 109
VOLLMILCH
DE0950696602
121 19-mar GENOM. 126 720 44 0.17 31 0.07 96 102 94 97 101 100 87 101 99 101 101 108 109 102 87 100 101
WATTMANN
DE0950516806
120 19-mar GENOM. 114 874 16 -0.24 24 -0.08 116 115 105 118 106 99 106 107 103 106 106 101 95 107 110 97 99
WAXER
DE0949776282
125 19-mar GENOM. 115 591 20 -0.06 22 0.01 113 115 110 107 108 112 107 117 111 90 115 96 103 109 95 109 112
WENNWILLI
DE0951653729
123 19-mar GENOM. 122 1019 35 -0.09 29 -0.08 97 88 106 96 109 110 116 109 110 96 109 119 104 93 89 111 110
WOHLFAHRT
DE0950315921
117 19-mar GENOM. 119 610 30 0.06 25 0.04 106 104 102 107 101 106 112 102 103 99 100 108 98 91 103 106 102