Mazowieckie Centrum Hodowli
i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o.
PL EN
BUSHIDO

BUSHIDO

DE0947937236 / ur. 0000-00-00KLIKNIJ, aby pobrać kartę buhaja


PARAMETRY OGÓLNE

GZW łączny indeks hodowlany
SM2
Data wyceny
Rodzaj wyceny
115 18-gru TRADYC.

CECHY PRODUKCYJNE

indeks dla cech mlecznych ( MW)
SM2
wyd. mleka [kg]
SM2
wyd. tłuszczu [kg]
SM2
% tłuszczu
SM2
wyd. białka [kg]
SM2
% białka
SM2
115 907 23 -0.18 21 -0.14

MIĘSNOŚĆ

indeks dla cech mięsnych (FW)
SM2
przyrosty netto
SM2
zawartość mięsa w tuszy
SM2
klasa handlowa
SM2
108 112 101 109

CECHY FUNKCJONALNE

fitness
SM2
szybkość oddaw. Ml. (MBK)
SM2
wytrwałość laktacji (PERS)
SM2
zawartość kom. somat. (ZZ)
SM2
indeks długowieczności (ND)
SM2
płodność
SM2
zdrowotność wymienia
SM2
łatwość porod. - czyn. ojcow.
SM2
łatwość porod. - czyn. matecz.
SM2
żywotność cieląt VIW
SM2
Ind. ekol. OZW
SM2
97 114 112 99 101 89 97 117 92 107 111

WH DLA CECH POKROJU

75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
KALIBER 95 mały
duży
UMIĘŚNIENIE 94 słabe
mocne
NOGI 95 słabe
mocne
WYMIĘ 94 niepożądane
pożądane
WYSOKOŚĆ KRZYŻU 93 niska
wysoka
DŁUGOŚĆ ZADU 103 krótki
długi
SZEROKOŚĆ ZADU 103 wąski
szeroki
GŁĘBOKOŚĆ KLATKI PIERS. 96 płytka
głęboka
USTAWIENIE ZADU 98 uniesiony
spadzisty
USTAW. STAWU SKOK. 83 pionowy
szablasty
KONSTYTUCJA STAWU SKOK. 84 limfatyczna
sucha
PĘCINA 97 miękka
spionowana
PIĘTKA 99 niska
wysoka
DŁ. PRZEDNICH ĆWIARTEK WYM. 106 krótkie
długie
DŁ. TYLNYCH ĆWIARTEK WYM. 107 krótkie
długie
ZAWIESZENIE TYLNE WYMIENIA 94 niskie
wysokie
WIĘZADŁO ŚRODKOWE 93 słabe
mocne
GŁĘBOKOŚĆ WYMIENIA 94 głębokie
płytkie
DŁUGOŚĆ STRZYKÓW 104 krótkie
długie
GRUBOŚĆ STRZYKÓW 116 cienkie
grube
ROZMIESZ. STRZYKÓW PRZED. 85 zewnętrzne
wewnętrzne
USTAW. STRZYKÓW TYLNYCH 89 na zewnątrz
do wewnątrz
CZYSTOŚĆ WYMIENIA 99 przystrzyki
czyste wymię