Mazowieckie Centrum Hodowli
i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o.
PL EN
EVERGREEN /sex/

EVERGREEN /sex/

DE0948470307 / ur. 2013-04-12


OJCIEC MATKA
EVEREST DE 0945582236 SALLY DE 0945859066
OJCIEC OJCA MATKA OJCA OJCIEC MATKI MATKA MATKI
ERMUT DE 0934399962 LINIWIN DE 0940161669 RAU AT 653713345 SILVI DE 0941603387

KLIKNIJ, aby pobrać kartę buhaja


PARAMETRY OGÓLNE

GZW łączny indeks hodowlany
SM2
Data wyceny
Rodzaj wyceny
132 19-mar TRADYC.

CECHY PRODUKCYJNE

indeks dla cech mlecznych ( MW)
SM2
wyd. mleka [kg]
SM2
wyd. tłuszczu [kg]
SM2
% tłuszczu
SM2
wyd. białka [kg]
SM2
% białka
SM2
126 1012 38 -0.05 38 0.02

MIĘSNOŚĆ

indeks dla cech mięsnych (FW)
SM2
przyrosty netto
SM2
zawartość mięsa w tuszy
SM2
klasa handlowa
SM2
101 109 97 99

CECHY FUNKCJONALNE

fitness
SM2
szybkość oddaw. Ml. (MBK)
SM2
wytrwałość laktacji (PERS)
SM2
zawartość kom. somat. (ZZ)
SM2
indeks długowieczności (ND)
SM2
płodność
SM2
zdrowotność wymienia
SM2
łatwość porod. - czyn. ojcow.
SM2
łatwość porod. - czyn. matecz.
SM2
żywotność cieląt VIW
SM2
Ind. ekol. OZW
SM2
109 107 97 105 105 108 107 108 106 106 117

WH DLA CECH POKROJU

75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
KALIBER 95 mały
duży
UMIĘŚNIENIE 99 słabe
mocne
NOGI 107 słabe
mocne
WYMIĘ 107 niepożądane
pożądane
WYSOKOŚĆ KRZYŻU 92 niska
wysoka
DŁUGOŚĆ ZADU 95 krótki
długi
SZEROKOŚĆ ZADU 99 wąski
szeroki
GŁĘBOKOŚĆ KLATKI PIERS. 110 płytka
głęboka
USTAWIENIE ZADU 105 uniesiony
spadzisty
USTAW. STAWU SKOK. 93 pionowy
szablasty
KONSTYTUCJA STAWU SKOK. 92 limfatyczna
sucha
PĘCINA 109 miękka
spionowana
PIĘTKA 110 niska
wysoka
DŁ. PRZEDNICH ĆWIARTEK WYM. 107 krótkie
długie
DŁ. TYLNYCH ĆWIARTEK WYM. 115 krótkie
długie
ZAWIESZENIE PRZEDNIE WYMIENIA 104 niskie
wysokie
WIĘZADŁO ŚRODKOWE 110 słabe
mocne
GŁĘBOKOŚĆ WYMIENIA 92 głębokie
płytkie
DŁUGOŚĆ STRZYKÓW 103 krótkie
długie
GRUBOŚĆ STRZYKÓW 100 cienkie
grube
ROZMIESZ. STRZYKÓW PRZED. 111 zewnętrzne
wewnętrzne
ROZSTAWIENIE STRZYKÓW TYLNYCH 94 zewnętrzne
wewnętrzne
USTAW. STRZYKÓW TYLNYCH 96 na zewnątrz
do wewnątrz
CZYSTOŚĆ WYMIENIA 101 przystrzyki
czyste wymię