Mazowieckie Centrum Hodowli
i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o.
PL EN
EVERGREEN /sex/

EVERGREEN /sex/

DE0948470307 / ur. 2013-04-12


OJCIEC MATKA
EVEREST ET DE0945582236 SALLY DE0945859066
OJCIEC OJCA MATKA OJCA OJCIEC MATKI MATKA MATKI
ERMUT ET DE0934399962 LINIWIN DE0940161669 RAU AT653713345 SILVI DE0941603387

KLIKNIJ, aby pobrać kartę buhaja

Wycena NIEMIECKA


PARAMETRY OGÓLNE

GZW łączny indeks hodowlany
SM2
Data wyceny
Rodzaj wyceny
123 08.04.2020 TRADYC.

CECHY PRODUKCYJNE

indeks dla cech mlecznych ( MW)
SM2
wyd. mleka [kg]
SM2
wyd. tłuszczu [kg]
SM2
% tłuszczu
SM2
wyd. białka [kg]
SM2
% białka
SM2
120 771 28 -0.05 29 0.02

MIĘSNOŚĆ

indeks dla cech mięsnych (FW)
SM2
przyrosty netto
SM2
zawartość mięsa w tuszy
SM2
klasa handlowa
SM2
101 109 97 99

CECHY FUNKCJONALNE

fitness
SM2
szybkość oddaw. Ml. (MBK)
SM2
wytrwałość laktacji (PERS)
SM2
zawartość kom. somat. (ZZ)
SM2
indeks długowieczności (ND)
SM2
płodność
SM2
zdrowotność wymienia
SM2
łatwość porod. - czyn. ojcow.
SM2
łatwość porod. - czyn. matecz.
SM2
żywotność cieląt VIW
SM2
Ind. ekol. OZW
SM2
104 105 95 100 99 106 103 106 106 106 108

WH DLA CECH POKROJU

75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
KALIBER 95 mały
duży
UMIĘŚNIENIE 98 słabe
mocne
NOGI 107 słabe
mocne
WYMIĘ 108 niepożądane
pożądane
WYSOKOŚĆ KRZYŻU 91 niska
wysoka
DŁUGOŚĆ ZADU 95 krótki
długi
SZEROKOŚĆ ZADU 99 wąski
szeroki
GŁĘBOKOŚĆ KLATKI PIERS. 111 płytka
głęboka
USTAWIENIE ZADU 102 uniesiony
spadzisty
USTAW. STAWU SKOK. 94 pionowy
szablasty
KONSTYTUCJA STAWU SKOK. 94 limfatyczna
sucha
PĘCINA 108 miękka
spionowana
PIĘTKA 107 niska
wysoka
DŁ. PRZEDNICH ĆWIARTEK WYM. 106 krótkie
długie
DŁ. TYLNYCH ĆWIARTEK WYM. 115 krótkie
długie
ZAWIESZENIE PRZEDNIE WYMIENIA 105 niskie
wysokie
WIĘZADŁO ŚRODKOWE 109 słabe
mocne
GŁĘBOKOŚĆ WYMIENIA 92 głębokie
płytkie
DŁUGOŚĆ STRZYKÓW 103 krótkie
długie
GRUBOŚĆ STRZYKÓW 100 cienkie
grube
ROZMIESZ. STRZYKÓW PRZED. 111 zewnętrzne
wewnętrzne
ROZSTAWIENIE STRZYKÓW TYLNYCH 95 zewnętrzne
wewnętrzne
USTAW. STRZYKÓW TYLNYCH 95 na zewnątrz
do wewnątrz
CZYSTOŚĆ WYMIENIA 99 przystrzyki
czyste wymię