Mazowieckie Centrum Hodowli
i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o.
PL EN
GRAFSCHAFT

GRAFSCHAFT

DE0950998513 / ur. 2016-02-10


OJCIEC MATKA
GRAF LINA
OJCIEC OJCA MATKA OJCA OJCIEC MATKI MATKA MATKI
GEBALOT ADELE ZAUBER LIANE


PARAMETRY OGÓLNE

GZW łączny indeks hodowlany
SM2
Data wyceny
Rodzaj wyceny
121 18-gru GENOM.

CECHY PRODUKCYJNE

indeks dla cech mlecznych ( MW)
SM2
wyd. mleka [kg]
SM2
wyd. tłuszczu [kg]
SM2
% tłuszczu
SM2
wyd. białka [kg]
SM2
% białka
SM2
116 802 24 -0.11 22 -0.08

MIĘSNOŚĆ

indeks dla cech mięsnych (FW)
SM2
przyrosty netto
SM2
zawartość mięsa w tuszy
SM2
klasa handlowa
SM2
108 107 107 104

CECHY FUNKCJONALNE

fitness
SM2
szybkość oddaw. Ml. (MBK)
SM2
wytrwałość laktacji (PERS)
SM2
zawartość kom. somat. (ZZ)
SM2
indeks długowieczności (ND)
SM2
płodność
SM2
zdrowotność wymienia
SM2
łatwość porod. - czyn. ojcow.
SM2
łatwość porod. - czyn. matecz.
SM2
żywotność cieląt VIW
SM2
Ind. ekol. OZW
SM2
107 111 107 100 108 103 99 106 96 111 118

WH DLA CECH POKROJU

75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
KALIBER 97 mały
duży
UMIĘŚNIENIE 98 słabe
mocne
NOGI 118 słabe
mocne
WYMIĘ 102 niepożądane
pożądane
WYSOKOŚĆ KRZYŻU 99 niska
wysoka
DŁUGOŚĆ ZADU 104 krótki
długi
SZEROKOŚĆ ZADU 94 wąski
szeroki
GŁĘBOKOŚĆ KLATKI PIERS. 91 płytka
głęboka
USTAWIENIE ZADU 114 uniesiony
spadzisty
USTAW. STAWU SKOK. 94 pionowy
szablasty
KONSTYTUCJA STAWU SKOK. 106 limfatyczna
sucha
PĘCINA 114 miękka
spionowana
PIĘTKA 105 niska
wysoka
DŁ. PRZEDNICH ĆWIARTEK WYM. 117 krótkie
długie
DŁ. TYLNYCH ĆWIARTEK WYM. 119 krótkie
długie
ZAWIESZENIE TYLNE WYMIENIA 93 niskie
wysokie
WIĘZADŁO ŚRODKOWE 94 słabe
mocne
GŁĘBOKOŚĆ WYMIENIA 95 głębokie
płytkie
DŁUGOŚĆ STRZYKÓW 109 krótkie
długie
GRUBOŚĆ STRZYKÓW 95 cienkie
grube
ROZMIESZ. STRZYKÓW PRZED. 104 zewnętrzne
wewnętrzne
USTAW. STRZYKÓW TYLNYCH 104 na zewnątrz
do wewnątrz
CZYSTOŚĆ WYMIENIA 110 przystrzyki
czyste wymię