Mazowieckie Centrum Hodowli
i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o.
PL EN
GRAFSCHAFT

GRAFSCHAFT

DE0950998513 / ur. 2016-02-10


OJCIEC MATKA
GRAF AT648353317 LINA DE0948988224
OJCIEC OJCA MATKA OJCA OJCIEC MATKI MATKA MATKI
GEBALOT DE0932785883 ADELE AT083087916 ZAUBER DE0940777732 LIANE DE0943283851

KLIKNIJ, aby pobrać kartę buhaja


PARAMETRY OGÓLNE

GZW łączny indeks hodowlany
SM2
Data wyceny
Rodzaj wyceny
120 19-sie GENOM.

CECHY PRODUKCYJNE

indeks dla cech mlecznych ( MW)
SM2
wyd. mleka [kg]
SM2
wyd. tłuszczu [kg]
SM2
% tłuszczu
SM2
wyd. białka [kg]
SM2
% białka
SM2
115 775 22 -0.12 21 -0.07

MIĘSNOŚĆ

indeks dla cech mięsnych (FW)
SM2
przyrosty netto
SM2
zawartość mięsa w tuszy
SM2
klasa handlowa
SM2
109 109 107 106

CECHY FUNKCJONALNE

fitness
SM2
szybkość oddaw. Ml. (MBK)
SM2
wytrwałość laktacji (PERS)
SM2
zawartość kom. somat. (ZZ)
SM2
indeks długowieczności (ND)
SM2
płodność
SM2
zdrowotność wymienia
SM2
łatwość porod. - czyn. ojcow.
SM2
łatwość porod. - czyn. matecz.
SM2
żywotność cieląt VIW
SM2
Ind. ekol. OZW
SM2
105 110 108 100 107 103 97 106 96 108 118

WH DLA CECH POKROJU

75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
KALIBER 94 mały
duży
UMIĘŚNIENIE 96 słabe
mocne
NOGI 115 słabe
mocne
WYMIĘ 102 niepożądane
pożądane
WYSOKOŚĆ KRZYŻU 98 niska
wysoka
DŁUGOŚĆ ZADU 100 krótki
długi
SZEROKOŚĆ ZADU 93 wąski
szeroki
GŁĘBOKOŚĆ KLATKI PIERS. 89 płytka
głęboka
USTAWIENIE ZADU 113 uniesiony
spadzisty
USTAW. STAWU SKOK. 99 pionowy
szablasty
KONSTYTUCJA STAWU SKOK. 107 limfatyczna
sucha
PĘCINA 110 miękka
spionowana
PIĘTKA 105 niska
wysoka
DŁ. PRZEDNICH ĆWIARTEK WYM. 117 krótkie
długie
DŁ. TYLNYCH ĆWIARTEK WYM. 119 krótkie
długie
ZAWIESZENIE PRZEDNIE WYMIENIA 92 niskie
wysokie
WIĘZADŁO ŚRODKOWE 93 słabe
mocne
GŁĘBOKOŚĆ WYMIENIA 95 głębokie
płytkie
DŁUGOŚĆ STRZYKÓW 106 krótkie
długie
GRUBOŚĆ STRZYKÓW 97 cienkie
grube
ROZMIESZ. STRZYKÓW PRZED. 108 zewnętrzne
wewnętrzne
ROZSTAWIENIE STRZYKÓW TYLNYCH 109 zewnętrzne
wewnętrzne
USTAW. STRZYKÓW TYLNYCH 105 na zewnątrz
do wewnątrz
CZYSTOŚĆ WYMIENIA 106 przystrzyki
czyste wymię