Mazowieckie Centrum Hodowli
i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o.
PL EN
GRAFSCHAFT

GRAFSCHAFT

DE0950998513 / ur. 2016-02-10


OJCIEC MATKA
GRAF LINA
OJCIEC OJCA MATKA OJCA OJCIEC MATKI MATKA MATKI
GEBALOT ADELE ZAUBER LIANE

KLIKNIJ, ABY POBRAĆ KARTĘ BUHAJA


PARAMETRY OGÓLNE

GZW łączny indeks hodowlany
SM2
Data wyceny
Rodzaj wyceny
120 19-mar GENOM.

CECHY PRODUKCYJNE

indeks dla cech mlecznych ( MW)
SM2
wyd. mleka [kg]
SM2
wyd. tłuszczu [kg]
SM2
% tłuszczu
SM2
wyd. białka [kg]
SM2
% białka
SM2
116 780 23 -0.12 22 -0.07

MIĘSNOŚĆ

indeks dla cech mięsnych (FW)
SM2
przyrosty netto
SM2
zawartość mięsa w tuszy
SM2
klasa handlowa
SM2
108 108 106 105

CECHY FUNKCJONALNE

fitness
SM2
szybkość oddaw. Ml. (MBK)
SM2
wytrwałość laktacji (PERS)
SM2
zawartość kom. somat. (ZZ)
SM2
indeks długowieczności (ND)
SM2
płodność
SM2
zdrowotność wymienia
SM2
łatwość porod. - czyn. ojcow.
SM2
łatwość porod. - czyn. matecz.
SM2
żywotność cieląt VIW
SM2
Ind. ekol. OZW
SM2
106 110 107 100 107 104 98 107 97 109 118

WH DLA CECH POKROJU

75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
KALIBER 96 mały
duży
UMIĘŚNIENIE 99 słabe
mocne
NOGI 117 słabe
mocne
WYMIĘ 101 niepożądane
pożądane
WYSOKOŚĆ KRZYŻU 98 niska
wysoka
DŁUGOŚĆ ZADU 104 krótki
długi
SZEROKOŚĆ ZADU 95 wąski
szeroki
GŁĘBOKOŚĆ KLATKI PIERS. 90 płytka
głęboka
USTAWIENIE ZADU 114 uniesiony
spadzisty
USTAW. STAWU SKOK. 93 pionowy
szablasty
KONSTYTUCJA STAWU SKOK. 105 limfatyczna
sucha
PĘCINA 114 miękka
spionowana
PIĘTKA 105 niska
wysoka
DŁ. PRZEDNICH ĆWIARTEK WYM. 117 krótkie
długie
DŁ. TYLNYCH ĆWIARTEK WYM. 119 krótkie
długie
ZAWIESZENIE PRZEDNIE WYMIENIA 92 niskie
wysokie
WIĘZADŁO ŚRODKOWE 94 słabe
mocne
GŁĘBOKOŚĆ WYMIENIA 94 głębokie
płytkie
DŁUGOŚĆ STRZYKÓW 108 krótkie
długie
GRUBOŚĆ STRZYKÓW 96 cienkie
grube
ROZMIESZ. STRZYKÓW PRZED. 104 zewnętrzne
wewnętrzne
ROZSTAWIENIE STRZYKÓW TYLNYCH 104 zewnętrzne
wewnętrzne
USTAW. STRZYKÓW TYLNYCH 103 na zewnątrz
do wewnątrz
CZYSTOŚĆ WYMIENIA 110 przystrzyki
czyste wymię