Mazowieckie Centrum Hodowli
i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o.
PL EN
GRAFSCHAFT

GRAFSCHAFT

DE0950998513 / ur. 2016-02-10


OJCIEC MATKA
GRAF AT648353317 LINA DE0948988224
OJCIEC OJCA MATKA OJCA OJCIEC MATKI MATKA MATKI
GEBALOT DE0932785883 ADELE AT083087916 ZAUBER DE0940777732 LIANE DE0943283851

Wycena AT

 


PARAMETRY OGÓLNE

GZW łączny indeks hodowlany
SM2
Data wyceny
Rodzaj wyceny
118 08.04.2020 GENOM.

CECHY PRODUKCYJNE

indeks dla cech mlecznych ( MW)
SM2
wyd. mleka [kg]
SM2
wyd. tłuszczu [kg]
SM2
% tłuszczu
SM2
wyd. białka [kg]
SM2
% białka
SM2
114 691 20 -0.1 19 -0.07

MIĘSNOŚĆ

indeks dla cech mięsnych (FW)
SM2
przyrosty netto
SM2
zawartość mięsa w tuszy
SM2
klasa handlowa
SM2
111 109 109 107

CECHY FUNKCJONALNE

fitness
SM2
szybkość oddaw. Ml. (MBK)
SM2
wytrwałość laktacji (PERS)
SM2
zawartość kom. somat. (ZZ)
SM2
indeks długowieczności (ND)
SM2
płodność
SM2
zdrowotność wymienia
SM2
łatwość porod. - czyn. ojcow.
SM2
łatwość porod. - czyn. matecz.
SM2
żywotność cieląt VIW
SM2
Ind. ekol. OZW
SM2
104 110 106 99 105 102 96 105 96 108 116

WH DLA CECH POKROJU

75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
KALIBER 100 mały
duży
UMIĘŚNIENIE 98 słabe
mocne
NOGI 117 słabe
mocne
WYMIĘ 98 niepożądane
pożądane
WYSOKOŚĆ KRZYŻU 102 niska
wysoka
DŁUGOŚĆ ZADU 104 krótki
długi
SZEROKOŚĆ ZADU 97 wąski
szeroki
GŁĘBOKOŚĆ KLATKI PIERS. 91 płytka
głęboka
USTAWIENIE ZADU 114 uniesiony
spadzisty
USTAW. STAWU SKOK. 99 pionowy
szablasty
KONSTYTUCJA STAWU SKOK. 106 limfatyczna
sucha
PĘCINA 111 miękka
spionowana
PIĘTKA 105 niska
wysoka
DŁ. PRZEDNICH ĆWIARTEK WYM. 115 krótkie
długie
DŁ. TYLNYCH ĆWIARTEK WYM. 119 krótkie
długie
ZAWIESZENIE PRZEDNIE WYMIENIA 91 niskie
wysokie
WIĘZADŁO ŚRODKOWE 91 słabe
mocne
GŁĘBOKOŚĆ WYMIENIA 93 głębokie
płytkie
DŁUGOŚĆ STRZYKÓW 107 krótkie
długie
GRUBOŚĆ STRZYKÓW 98 cienkie
grube
ROZMIESZ. STRZYKÓW PRZED. 104 zewnętrzne
wewnętrzne
ROZSTAWIENIE STRZYKÓW TYLNYCH 108 zewnętrzne
wewnętrzne
USTAW. STRZYKÓW TYLNYCH 102 na zewnątrz
do wewnątrz
CZYSTOŚĆ WYMIENIA 105 przystrzyki
czyste wymię