Mazowieckie Centrum Hodowli
i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o.
PL EN
HASELHOF

HASELHOF

DE0952414625 / ur. 2017-06-05


OJCIEC MATKA
HEADMASTER DE0948477907 SILVANA DE0948624204
OJCIEC OJCA MATKA OJCA OJCIEC MATKI MATKA MATKI
HUTERA DE0941688886 KALIFOR DE0944951274 MERTIN DE0938895304 SILVIA DE0946233672

Wycena AT

 


PARAMETRY OGÓLNE

GZW łączny indeks hodowlany
SM2
Data wyceny
Rodzaj wyceny
119 08.04.2020 GENOM.

CECHY PRODUKCYJNE

indeks dla cech mlecznych ( MW)
SM2
wyd. mleka [kg]
SM2
wyd. tłuszczu [kg]
SM2
% tłuszczu
SM2
wyd. białka [kg]
SM2
% białka
SM2
116 476 29 0.11 17 0.01

MIĘSNOŚĆ

indeks dla cech mięsnych (FW)
SM2
przyrosty netto
SM2
zawartość mięsa w tuszy
SM2
klasa handlowa
SM2
118 123 112 110

CECHY FUNKCJONALNE

fitness
SM2
szybkość oddaw. Ml. (MBK)
SM2
wytrwałość laktacji (PERS)
SM2
zawartość kom. somat. (ZZ)
SM2
indeks długowieczności (ND)
SM2
płodność
SM2
zdrowotność wymienia
SM2
łatwość porod. - czyn. ojcow.
SM2
łatwość porod. - czyn. matecz.
SM2
żywotność cieląt VIW
SM2
Ind. ekol. OZW
SM2
101 105 104 108 98 103 107 112 93 102 110

WH DLA CECH POKROJU

75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
KALIBER 100 mały
duży
UMIĘŚNIENIE 108 słabe
mocne
NOGI 95 słabe
mocne
WYMIĘ 102 niepożądane
pożądane
WYSOKOŚĆ KRZYŻU 100 niska
wysoka
DŁUGOŚĆ ZADU 103 krótki
długi
SZEROKOŚĆ ZADU 101 wąski
szeroki
GŁĘBOKOŚĆ KLATKI PIERS. 101 płytka
głęboka
USTAWIENIE ZADU 97 uniesiony
spadzisty
USTAW. STAWU SKOK. 102 pionowy
szablasty
KONSTYTUCJA STAWU SKOK. 84 limfatyczna
sucha
PĘCINA 103 miękka
spionowana
PIĘTKA 106 niska
wysoka
DŁ. PRZEDNICH ĆWIARTEK WYM. 107 krótkie
długie
DŁ. TYLNYCH ĆWIARTEK WYM. 91 krótkie
długie
ZAWIESZENIE PRZEDNIE WYMIENIA 111 niskie
wysokie
WIĘZADŁO ŚRODKOWE 96 słabe
mocne
GŁĘBOKOŚĆ WYMIENIA 103 głębokie
płytkie
DŁUGOŚĆ STRZYKÓW 98 krótkie
długie
GRUBOŚĆ STRZYKÓW 102 cienkie
grube
ROZMIESZ. STRZYKÓW PRZED. 105 zewnętrzne
wewnętrzne
ROZSTAWIENIE STRZYKÓW TYLNYCH 86 zewnętrzne
wewnętrzne
USTAW. STRZYKÓW TYLNYCH 90 na zewnątrz
do wewnątrz
CZYSTOŚĆ WYMIENIA 105 przystrzyki
czyste wymię