Mazowieckie Centrum Hodowli
i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o.
PL EN
HAYABUSA

HAYABUSA

DE0951821433 / ur. 2016-11-07


OJCIEC MATKA
HERZSCHLANG AT 303304428 ANICA DE 0948732878
OJCIEC OJCA MATKA OJCA OJCIEC MATKI MATKA MATKI
HUTERA DE 0941688886 LEONIE AT 246291222 ZASPIN DE 0814101128 ANDORA DE 0944721106

KLIKNIJ, ABY POBRAĆ KARTĘ BUHAJA


PARAMETRY OGÓLNE

GZW łączny indeks hodowlany
SM2
Data wyceny
Rodzaj wyceny
138 19-mar GENOM.

CECHY PRODUKCYJNE

indeks dla cech mlecznych ( MW)
SM2
wyd. mleka [kg]
SM2
wyd. tłuszczu [kg]
SM2
% tłuszczu
SM2
wyd. białka [kg]
SM2
% białka
SM2
138 1435 63 0.04 45 -0.06

MIĘSNOŚĆ

indeks dla cech mięsnych (FW)
SM2
przyrosty netto
SM2
zawartość mięsa w tuszy
SM2
klasa handlowa
SM2
109 119 97 110

CECHY FUNKCJONALNE

fitness
SM2
szybkość oddaw. Ml. (MBK)
SM2
wytrwałość laktacji (PERS)
SM2
zawartość kom. somat. (ZZ)
SM2
indeks długowieczności (ND)
SM2
płodność
SM2
zdrowotność wymienia
SM2
łatwość porod. - czyn. ojcow.
SM2
łatwość porod. - czyn. matecz.
SM2
żywotność cieląt VIW
SM2
Ind. ekol. OZW
SM2
102 120 106 91 104 94 97 110 111 104 129

WH DLA CECH POKROJU

75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
KALIBER 113 mały
duży
UMIĘŚNIENIE 100 słabe
mocne
NOGI 111 słabe
mocne
WYMIĘ 120 niepożądane
pożądane
WYSOKOŚĆ KRZYŻU 111 niska
wysoka
DŁUGOŚĆ ZADU 112 krótki
długi
SZEROKOŚĆ ZADU 113 wąski
szeroki
GŁĘBOKOŚĆ KLATKI PIERS. 111 płytka
głęboka
USTAWIENIE ZADU 105 uniesiony
spadzisty
USTAW. STAWU SKOK. 97 pionowy
szablasty
KONSTYTUCJA STAWU SKOK. 100 limfatyczna
sucha
PĘCINA 111 miękka
spionowana
PIĘTKA 113 niska
wysoka
DŁ. PRZEDNICH ĆWIARTEK WYM. 118 krótkie
długie
DŁ. TYLNYCH ĆWIARTEK WYM. 108 krótkie
długie
ZAWIESZENIE PRZEDNIE WYMIENIA 114 niskie
wysokie
WIĘZADŁO ŚRODKOWE 101 słabe
mocne
GŁĘBOKOŚĆ WYMIENIA 111 głębokie
płytkie
DŁUGOŚĆ STRZYKÓW 104 krótkie
długie
GRUBOŚĆ STRZYKÓW 102 cienkie
grube
ROZMIESZ. STRZYKÓW PRZED. 103 zewnętrzne
wewnętrzne
ROZSTAWIENIE STRZYKÓW TYLNYCH 97 zewnętrzne
wewnętrzne
USTAW. STRZYKÓW TYLNYCH 105 na zewnątrz
do wewnątrz
CZYSTOŚĆ WYMIENIA 108 przystrzyki
czyste wymię