Mazowieckie Centrum Hodowli
i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o.
PL EN
HEADSET

HEADSET

DE0948902247 / ur. 2013-12-24


OJCIEC MATKA
HUTERA DE 0941688886 AMELIE DE 0974584574
OJCIEC OJCA MATKA OJCA OJCIEC MATKI MATKA MATKI
HUTMANN DE 0935247786 WANDERA DE 0938153976 HUPSOL DE 0937793170 AFRA DE 0940481776

KLIKNIJ, aby pobrać kartę buhaja


PARAMETRY OGÓLNE

GZW łączny indeks hodowlany
SM2
Data wyceny
Rodzaj wyceny
113 19-mar TRADYC.

CECHY PRODUKCYJNE

indeks dla cech mlecznych ( MW)
SM2
wyd. mleka [kg]
SM2
wyd. tłuszczu [kg]
SM2
% tłuszczu
SM2
wyd. białka [kg]
SM2
% białka
SM2
120 712 32 0.02 27 0.02

MIĘSNOŚĆ

indeks dla cech mięsnych (FW)
SM2
przyrosty netto
SM2
zawartość mięsa w tuszy
SM2
klasa handlowa
SM2
92 103 87 95

CECHY FUNKCJONALNE

fitness
SM2
szybkość oddaw. Ml. (MBK)
SM2
wytrwałość laktacji (PERS)
SM2
zawartość kom. somat. (ZZ)
SM2
indeks długowieczności (ND)
SM2
płodność
SM2
zdrowotność wymienia
SM2
łatwość porod. - czyn. ojcow.
SM2
łatwość porod. - czyn. matecz.
SM2
żywotność cieląt VIW
SM2
Ind. ekol. OZW
SM2
99 95 110 105 99 89 104 101 101 105 107

WH DLA CECH POKROJU

75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
KALIBER 109 mały
duży
UMIĘŚNIENIE 96 słabe
mocne
NOGI 91 słabe
mocne
WYMIĘ 106 niepożądane
pożądane
WYSOKOŚĆ KRZYŻU 109 niska
wysoka
DŁUGOŚĆ ZADU 108 krótki
długi
SZEROKOŚĆ ZADU 103 wąski
szeroki
GŁĘBOKOŚĆ KLATKI PIERS. 113 płytka
głęboka
USTAWIENIE ZADU 110 uniesiony
spadzisty
USTAW. STAWU SKOK. 106 pionowy
szablasty
KONSTYTUCJA STAWU SKOK. 102 limfatyczna
sucha
PĘCINA 86 miękka
spionowana
PIĘTKA 100 niska
wysoka
DŁ. PRZEDNICH ĆWIARTEK WYM. 100 krótkie
długie
DŁ. TYLNYCH ĆWIARTEK WYM. 108 krótkie
długie
ZAWIESZENIE PRZEDNIE WYMIENIA 109 niskie
wysokie
WIĘZADŁO ŚRODKOWE 100 słabe
mocne
GŁĘBOKOŚĆ WYMIENIA 94 głębokie
płytkie
DŁUGOŚĆ STRZYKÓW 99 krótkie
długie
GRUBOŚĆ STRZYKÓW 115 cienkie
grube
ROZMIESZ. STRZYKÓW PRZED. 116 zewnętrzne
wewnętrzne
ROZSTAWIENIE STRZYKÓW TYLNYCH 102 zewnętrzne
wewnętrzne
USTAW. STRZYKÓW TYLNYCH 114 na zewnątrz
do wewnątrz
CZYSTOŚĆ WYMIENIA 107 przystrzyki
czyste wymię