Mazowieckie Centrum Hodowli
i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o.
PL EN
HEADSET

HEADSET

DE0948902247 / ur. 2013-12-24


OJCIEC MATKA
HUTERA DE0941688886 AMELIE DE0974584574
OJCIEC OJCA MATKA OJCA OJCIEC MATKI MATKA MATKI
HUTMANN DE0935247786 WANDERA DE0938153976 HUPSOL DE0937793170 AFRA DE0940481776

KLIKNIJ, aby pobrać kartę buhaja


PARAMETRY OGÓLNE

GZW łączny indeks hodowlany
SM2
Data wyceny
Rodzaj wyceny
105 19-sie TRADYC.

CECHY PRODUKCYJNE

indeks dla cech mlecznych ( MW)
SM2
wyd. mleka [kg]
SM2
wyd. tłuszczu [kg]
SM2
% tłuszczu
SM2
wyd. białka [kg]
SM2
% białka
SM2
114 417 21 0.04 19 0.06

MIĘSNOŚĆ

indeks dla cech mięsnych (FW)
SM2
przyrosty netto
SM2
zawartość mięsa w tuszy
SM2
klasa handlowa
SM2
90 102 86 93

CECHY FUNKCJONALNE

fitness
SM2
szybkość oddaw. Ml. (MBK)
SM2
wytrwałość laktacji (PERS)
SM2
zawartość kom. somat. (ZZ)
SM2
indeks długowieczności (ND)
SM2
płodność
SM2
zdrowotność wymienia
SM2
łatwość porod. - czyn. ojcow.
SM2
łatwość porod. - czyn. matecz.
SM2
żywotność cieląt VIW
SM2
Ind. ekol. OZW
SM2
96 91 100 107 95 90 105 101 101 105 99

WH DLA CECH POKROJU

75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
KALIBER 106 mały
duży
UMIĘŚNIENIE 94 słabe
mocne
NOGI 87 słabe
mocne
WYMIĘ 106 niepożądane
pożądane
WYSOKOŚĆ KRZYŻU 104 niska
wysoka
DŁUGOŚĆ ZADU 107 krótki
długi
SZEROKOŚĆ ZADU 104 wąski
szeroki
GŁĘBOKOŚĆ KLATKI PIERS. 112 płytka
głęboka
USTAWIENIE ZADU 108 uniesiony
spadzisty
USTAW. STAWU SKOK. 108 pionowy
szablasty
KONSTYTUCJA STAWU SKOK. 101 limfatyczna
sucha
PĘCINA 85 miękka
spionowana
PIĘTKA 97 niska
wysoka
DŁ. PRZEDNICH ĆWIARTEK WYM. 101 krótkie
długie
DŁ. TYLNYCH ĆWIARTEK WYM. 110 krótkie
długie
ZAWIESZENIE PRZEDNIE WYMIENIA 109 niskie
wysokie
WIĘZADŁO ŚRODKOWE 100 słabe
mocne
GŁĘBOKOŚĆ WYMIENIA 92 głębokie
płytkie
DŁUGOŚĆ STRZYKÓW 100 krótkie
długie
GRUBOŚĆ STRZYKÓW 116 cienkie
grube
ROZMIESZ. STRZYKÓW PRZED. 115 zewnętrzne
wewnętrzne
ROZSTAWIENIE STRZYKÓW TYLNYCH 101 zewnętrzne
wewnętrzne
USTAW. STRZYKÓW TYLNYCH 115 na zewnątrz
do wewnątrz
CZYSTOŚĆ WYMIENIA 107 przystrzyki
czyste wymię