Mazowieckie Centrum Hodowli
i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o.
PL EN
HIGHLINE

HIGHLINE

DE0949731119 / ur. 2014-02-20


OJCIEC MATKA
HURRICAN LIVANA
OJCIEC OJCA MATKA OJCA OJCIEC MATKI MATKA MATKI
HULKOR WARIA VANSTEIN DE0934586854 LILLY

KLIKNIJ, ABY POBRAĆ KARTĘ BUHAJA


PARAMETRY OGÓLNE

GZW łączny indeks hodowlany
SM2
Data wyceny
Rodzaj wyceny
122 19-mar TRADYC.

CECHY PRODUKCYJNE

indeks dla cech mlecznych ( MW)
SM2
wyd. mleka [kg]
SM2
wyd. tłuszczu [kg]
SM2
% tłuszczu
SM2
wyd. białka [kg]
SM2
% białka
SM2
123 727 34 0.05 32 0.08

MIĘSNOŚĆ

indeks dla cech mięsnych (FW)
SM2
przyrosty netto
SM2
zawartość mięsa w tuszy
SM2
klasa handlowa
SM2
114 112 103 117

CECHY FUNKCJONALNE

fitness
SM2
szybkość oddaw. Ml. (MBK)
SM2
wytrwałość laktacji (PERS)
SM2
zawartość kom. somat. (ZZ)
SM2
indeks długowieczności (ND)
SM2
płodność
SM2
zdrowotność wymienia
SM2
łatwość porod. - czyn. ojcow.
SM2
łatwość porod. - czyn. matecz.
SM2
żywotność cieląt VIW
SM2
Ind. ekol. OZW
SM2
96 109 111 102 98 86 103 85 99 101 112

WH DLA CECH POKROJU

75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
KALIBER 90 mały
duży
UMIĘŚNIENIE 114 słabe
mocne
NOGI 102 słabe
mocne
WYMIĘ 103 niepożądane
pożądane
WYSOKOŚĆ KRZYŻU 87 niska
wysoka
DŁUGOŚĆ ZADU 90 krótki
długi
SZEROKOŚĆ ZADU 96 wąski
szeroki
GŁĘBOKOŚĆ KLATKI PIERS. 107 płytka
głęboka
USTAWIENIE ZADU 101 uniesiony
spadzisty
USTAW. STAWU SKOK. 100 pionowy
szablasty
KONSTYTUCJA STAWU SKOK. 91 limfatyczna
sucha
PĘCINA 106 miękka
spionowana
PIĘTKA 103 niska
wysoka
DŁ. PRZEDNICH ĆWIARTEK WYM. 104 krótkie
długie
DŁ. TYLNYCH ĆWIARTEK WYM. 94 krótkie
długie
ZAWIESZENIE PRZEDNIE WYMIENIA 94 niskie
wysokie
WIĘZADŁO ŚRODKOWE 107 słabe
mocne
GŁĘBOKOŚĆ WYMIENIA 99 głębokie
płytkie
DŁUGOŚĆ STRZYKÓW 88 krótkie
długie
GRUBOŚĆ STRZYKÓW 104 cienkie
grube
ROZMIESZ. STRZYKÓW PRZED. 118 zewnętrzne
wewnętrzne
ROZSTAWIENIE STRZYKÓW TYLNYCH 121 zewnętrzne
wewnętrzne
USTAW. STRZYKÓW TYLNYCH 112 na zewnątrz
do wewnątrz
CZYSTOŚĆ WYMIENIA 104 przystrzyki
czyste wymię