Mazowieckie Centrum Hodowli
i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o.
PL EN
HIGHLINE

HIGHLINE

DE0949731119 / ur. 2014-02-20


OJCIEC MATKA
HURRICAN DE0946527092 LIVANA DE0942037000
OJCIEC OJCA MATKA OJCA OJCIEC MATKI MATKA MATKI
HULKOR DE0939373401 WARIA DE0940600209 VANSTEIN DE0934586859 LILLY DE0939931667

Wycena AU

 

 

 


PARAMETRY OGÓLNE

GZW łączny indeks hodowlany
SM2
Data wyceny
Rodzaj wyceny
111 08.04.2020 TRADYC.

CECHY PRODUKCYJNE

indeks dla cech mlecznych ( MW)
SM2
wyd. mleka [kg]
SM2
wyd. tłuszczu [kg]
SM2
% tłuszczu
SM2
wyd. białka [kg]
SM2
% białka
SM2
113 222 19 0.12 20 0.15

MIĘSNOŚĆ

indeks dla cech mięsnych (FW)
SM2
przyrosty netto
SM2
zawartość mięsa w tuszy
SM2
klasa handlowa
SM2
113 111 103 117

CECHY FUNKCJONALNE

fitness
SM2
szybkość oddaw. Ml. (MBK)
SM2
wytrwałość laktacji (PERS)
SM2
zawartość kom. somat. (ZZ)
SM2
indeks długowieczności (ND)
SM2
płodność
SM2
zdrowotność wymienia
SM2
łatwość porod. - czyn. ojcow.
SM2
łatwość porod. - czyn. matecz.
SM2
żywotność cieląt VIW
SM2
Ind. ekol. OZW
SM2
91 110 105 99 96 82 100 82 100 101 107

WH DLA CECH POKROJU

75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
KALIBER 88 mały
duży
UMIĘŚNIENIE 114 słabe
mocne
NOGI 105 słabe
mocne
WYMIĘ 107 niepożądane
pożądane
WYSOKOŚĆ KRZYŻU 84 niska
wysoka
DŁUGOŚĆ ZADU 90 krótki
długi
SZEROKOŚĆ ZADU 95 wąski
szeroki
GŁĘBOKOŚĆ KLATKI PIERS. 104 płytka
głęboka
USTAWIENIE ZADU 105 uniesiony
spadzisty
USTAW. STAWU SKOK. 101 pionowy
szablasty
KONSTYTUCJA STAWU SKOK. 94 limfatyczna
sucha
PĘCINA 101 miękka
spionowana
PIĘTKA 99 niska
wysoka
DŁ. PRZEDNICH ĆWIARTEK WYM. 106 krótkie
długie
DŁ. TYLNYCH ĆWIARTEK WYM. 102 krótkie
długie
ZAWIESZENIE PRZEDNIE WYMIENIA 92 niskie
wysokie
WIĘZADŁO ŚRODKOWE 113 słabe
mocne
GŁĘBOKOŚĆ WYMIENIA 97 głębokie
płytkie
DŁUGOŚĆ STRZYKÓW 84 krótkie
długie
GRUBOŚĆ STRZYKÓW 106 cienkie
grube
ROZMIESZ. STRZYKÓW PRZED. 123 zewnętrzne
wewnętrzne
ROZSTAWIENIE STRZYKÓW TYLNYCH 122 zewnętrzne
wewnętrzne
USTAW. STRZYKÓW TYLNYCH 112 na zewnątrz
do wewnątrz
CZYSTOŚĆ WYMIENIA 103 przystrzyki
czyste wymię