Mazowieckie Centrum Hodowli
i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o.
PL EN
HIGHLINE

HIGHLINE

DE0949731119 / ur. 2014-02-20


OJCIEC MATKA
HURRICAN LIVANA
OJCIEC OJCA MATKA OJCA OJCIEC MATKI MATKA MATKI
HULKOR WARIA VANSTEIN DE0934586854 LILLY


PARAMETRY OGÓLNE

GZW łączny indeks hodowlany
SM2
Data wyceny
Rodzaj wyceny
119 18-gru GENOM.

CECHY PRODUKCYJNE

indeks dla cech mlecznych ( MW)
SM2
wyd. mleka [kg]
SM2
wyd. tłuszczu [kg]
SM2
% tłuszczu
SM2
wyd. białka [kg]
SM2
% białka
SM2
122 700 32 0.04 30 0.07

MIĘSNOŚĆ

indeks dla cech mięsnych (FW)
SM2
przyrosty netto
SM2
zawartość mięsa w tuszy
SM2
klasa handlowa
SM2
114 113 104 116

CECHY FUNKCJONALNE

fitness
SM2
szybkość oddaw. Ml. (MBK)
SM2
wytrwałość laktacji (PERS)
SM2
zawartość kom. somat. (ZZ)
SM2
indeks długowieczności (ND)
SM2
płodność
SM2
zdrowotność wymienia
SM2
łatwość porod. - czyn. ojcow.
SM2
łatwość porod. - czyn. matecz.
SM2
żywotność cieląt VIW
SM2
Ind. ekol. OZW
SM2
95 109 109 102 96 89 101 86 96 101 108

WH DLA CECH POKROJU

75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
KALIBER 93 mały
duży
UMIĘŚNIENIE 115 słabe
mocne
NOGI 100 słabe
mocne
WYMIĘ 101 niepożądane
pożądane
WYSOKOŚĆ KRZYŻU 87 niska
wysoka
DŁUGOŚĆ ZADU 90 krótki
długi
SZEROKOŚĆ ZADU 100 wąski
szeroki
GŁĘBOKOŚĆ KLATKI PIERS. 112 płytka
głęboka
USTAWIENIE ZADU 99 uniesiony
spadzisty
USTAW. STAWU SKOK. 99 pionowy
szablasty
KONSTYTUCJA STAWU SKOK. 90 limfatyczna
sucha
PĘCINA 108 miękka
spionowana
PIĘTKA 104 niska
wysoka
DŁ. PRZEDNICH ĆWIARTEK WYM. 108 krótkie
długie
DŁ. TYLNYCH ĆWIARTEK WYM. 97 krótkie
długie
ZAWIESZENIE TYLNE WYMIENIA 92 niskie
wysokie
WIĘZADŁO ŚRODKOWE 103 słabe
mocne
GŁĘBOKOŚĆ WYMIENIA 94 głębokie
płytkie
DŁUGOŚĆ STRZYKÓW 91 krótkie
długie
GRUBOŚĆ STRZYKÓW 107 cienkie
grube
ROZMIESZ. STRZYKÓW PRZED. 114 zewnętrzne
wewnętrzne
USTAW. STRZYKÓW TYLNYCH 107 na zewnątrz
do wewnątrz
CZYSTOŚĆ WYMIENIA 103 przystrzyki
czyste wymię