Mazowieckie Centrum Hodowli
i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o.
PL EN
HIGHLINE

HIGHLINE

DE0949731119 / ur. 2014-02-20


OJCIEC MATKA
HURRICAN DE0946527092 LIVANA DE0942037000
OJCIEC OJCA MATKA OJCA OJCIEC MATKI MATKA MATKI
HULKOR DE0939373401 WARIA DE0940600209 VANSTEIN DE0934586859 LILLY DE0939931667

KLIKNIJ, ABY POBRAĆ KARTĘ BUHAJA


PARAMETRY OGÓLNE

GZW łączny indeks hodowlany
SM2
Data wyceny
Rodzaj wyceny
118 19-sie TRADYC.

CECHY PRODUKCYJNE

indeks dla cech mlecznych ( MW)
SM2
wyd. mleka [kg]
SM2
wyd. tłuszczu [kg]
SM2
% tłuszczu
SM2
wyd. białka [kg]
SM2
% białka
SM2
120 486 29 0.11 28 0.14

MIĘSNOŚĆ

indeks dla cech mięsnych (FW)
SM2
przyrosty netto
SM2
zawartość mięsa w tuszy
SM2
klasa handlowa
SM2
114 113 103 118

CECHY FUNKCJONALNE

fitness
SM2
szybkość oddaw. Ml. (MBK)
SM2
wytrwałość laktacji (PERS)
SM2
zawartość kom. somat. (ZZ)
SM2
indeks długowieczności (ND)
SM2
płodność
SM2
zdrowotność wymienia
SM2
łatwość porod. - czyn. ojcow.
SM2
łatwość porod. - czyn. matecz.
SM2
żywotność cieląt VIW
SM2
Ind. ekol. OZW
SM2
94 110 106 106 97 82 105 84 98 100 110

WH DLA CECH POKROJU

75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
KALIBER 91 mały
duży
UMIĘŚNIENIE 115 słabe
mocne
NOGI 104 słabe
mocne
WYMIĘ 104 niepożądane
pożądane
WYSOKOŚĆ KRZYŻU 86 niska
wysoka
DŁUGOŚĆ ZADU 94 krótki
długi
SZEROKOŚĆ ZADU 97 wąski
szeroki
GŁĘBOKOŚĆ KLATKI PIERS. 107 płytka
głęboka
USTAWIENIE ZADU 103 uniesiony
spadzisty
USTAW. STAWU SKOK. 100 pionowy
szablasty
KONSTYTUCJA STAWU SKOK. 95 limfatyczna
sucha
PĘCINA 101 miękka
spionowana
PIĘTKA 98 niska
wysoka
DŁ. PRZEDNICH ĆWIARTEK WYM. 104 krótkie
długie
DŁ. TYLNYCH ĆWIARTEK WYM. 98 krótkie
długie
ZAWIESZENIE PRZEDNIE WYMIENIA 93 niskie
wysokie
WIĘZADŁO ŚRODKOWE 111 słabe
mocne
GŁĘBOKOŚĆ WYMIENIA 96 głębokie
płytkie
DŁUGOŚĆ STRZYKÓW 87 krótkie
długie
GRUBOŚĆ STRZYKÓW 108 cienkie
grube
ROZMIESZ. STRZYKÓW PRZED. 120 zewnętrzne
wewnętrzne
ROZSTAWIENIE STRZYKÓW TYLNYCH 121 zewnętrzne
wewnętrzne
USTAW. STRZYKÓW TYLNYCH 114 na zewnątrz
do wewnątrz
CZYSTOŚĆ WYMIENIA 105 przystrzyki
czyste wymię