Mazowieckie Centrum Hodowli
i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o.
PL EN
HIGHRISE

HIGHRISE

DE0949760753 / ur. 2014-05-14


OJCIEC MATKA
HURRICAN DE0946527092 RICKY DE0974607787
OJCIEC OJCA MATKA OJCA OJCIEC MATKI MATKA MATKI
HULKOR DE093937340 WARIA DE0940600209 RICKI DE0938806653 REGATTA DE0941693274

KLIKNIJ, aby pobrać kartę buhaja


PARAMETRY OGÓLNE

GZW łączny indeks hodowlany
SM2
Data wyceny
Rodzaj wyceny
115 19-sie TRADYC.

CECHY PRODUKCYJNE

indeks dla cech mlecznych ( MW)
SM2
wyd. mleka [kg]
SM2
wyd. tłuszczu [kg]
SM2
% tłuszczu
SM2
wyd. białka [kg]
SM2
% białka
SM2
124 806 32 -0.01 35 0.08

MIĘSNOŚĆ

indeks dla cech mięsnych (FW)
SM2
przyrosty netto
SM2
zawartość mięsa w tuszy
SM2
klasa handlowa
SM2
111 108 105 111

CECHY FUNKCJONALNE

fitness
SM2
szybkość oddaw. Ml. (MBK)
SM2
wytrwałość laktacji (PERS)
SM2
zawartość kom. somat. (ZZ)
SM2
indeks długowieczności (ND)
SM2
płodność
SM2
zdrowotność wymienia
SM2
łatwość porod. - czyn. ojcow.
SM2
łatwość porod. - czyn. matecz.
SM2
żywotność cieląt VIW
SM2
Ind. ekol. OZW
SM2
87 106 112 109 91 68 107 96 91 100 106

WH DLA CECH POKROJU

75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
KALIBER 97 mały
duży
UMIĘŚNIENIE 97 słabe
mocne
NOGI 87 słabe
mocne
WYMIĘ 99 niepożądane
pożądane
WYSOKOŚĆ KRZYŻU 99 niska
wysoka
DŁUGOŚĆ ZADU 89 krótki
długi
SZEROKOŚĆ ZADU 95 wąski
szeroki
GŁĘBOKOŚĆ KLATKI PIERS. 102 płytka
głęboka
USTAWIENIE ZADU 115 uniesiony
spadzisty
USTAW. STAWU SKOK. 95 pionowy
szablasty
KONSTYTUCJA STAWU SKOK. 77 limfatyczna
sucha
PĘCINA 92 miękka
spionowana
PIĘTKA 102 niska
wysoka
DŁ. PRZEDNICH ĆWIARTEK WYM. 101 krótkie
długie
DŁ. TYLNYCH ĆWIARTEK WYM. 98 krótkie
długie
ZAWIESZENIE PRZEDNIE WYMIENIA 86 niskie
wysokie
WIĘZADŁO ŚRODKOWE 106 słabe
mocne
GŁĘBOKOŚĆ WYMIENIA 91 głębokie
płytkie
DŁUGOŚĆ STRZYKÓW 108 krótkie
długie
GRUBOŚĆ STRZYKÓW 108 cienkie
grube
ROZMIESZ. STRZYKÓW PRZED. 111 zewnętrzne
wewnętrzne
ROZSTAWIENIE STRZYKÓW TYLNYCH 104 zewnętrzne
wewnętrzne
USTAW. STRZYKÓW TYLNYCH 102 na zewnątrz
do wewnątrz
CZYSTOŚĆ WYMIENIA 106 przystrzyki
czyste wymię