Mazowieckie Centrum Hodowli
i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o.
PL EN
HUMPERT

HUMPERT

DE0944001466 / ur. 2009-06-03


OJCIEC MATKA
HUMAT DE0934890159 KORALLE DE0941719764
OJCIEC OJCA MATKA OJCA OJCIEC MATKI MATKA MATKI
HUMLANG PL000609011151 NARZISE DE0931823551 REALTO DE0933129871 KERSTIN DE0934965016

Wycena DE

 

Wycena AT


PARAMETRY OGÓLNE

GZW łączny indeks hodowlany
SM2
Data wyceny
Rodzaj wyceny
107 08.04.2020 TRADYC.

CECHY PRODUKCYJNE

indeks dla cech mlecznych ( MW)
SM2
wyd. mleka [kg]
SM2
wyd. tłuszczu [kg]
SM2
% tłuszczu
SM2
wyd. białka [kg]
SM2
% białka
SM2
110 609 11 -0.17 16 -0.06

MIĘSNOŚĆ

indeks dla cech mięsnych (FW)
SM2
przyrosty netto
SM2
zawartość mięsa w tuszy
SM2
klasa handlowa
SM2
118 125 108 112

CECHY FUNKCJONALNE

fitness
SM2
szybkość oddaw. Ml. (MBK)
SM2
wytrwałość laktacji (PERS)
SM2
zawartość kom. somat. (ZZ)
SM2
indeks długowieczności (ND)
SM2
płodność
SM2
zdrowotność wymienia
SM2
łatwość porod. - czyn. ojcow.
SM2
łatwość porod. - czyn. matecz.
SM2
żywotność cieląt VIW
SM2
Ind. ekol. OZW
SM2
89 93 95 99 91 87 99 91 107 94 102

WH DLA CECH POKROJU

75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
KALIBER 114 mały
duży
UMIĘŚNIENIE 99 słabe
mocne
NOGI 100 słabe
mocne
WYMIĘ 102 niepożądane
pożądane
WYSOKOŚĆ KRZYŻU 111 niska
wysoka
DŁUGOŚĆ ZADU 114 krótki
długi
SZEROKOŚĆ ZADU 113 wąski
szeroki
GŁĘBOKOŚĆ KLATKI PIERS. 119 płytka
głęboka
USTAWIENIE ZADU 110 uniesiony
spadzisty
USTAW. STAWU SKOK. 109 pionowy
szablasty
KONSTYTUCJA STAWU SKOK. 100 limfatyczna
sucha
PĘCINA 100 miękka
spionowana
PIĘTKA 96 niska
wysoka
DŁ. PRZEDNICH ĆWIARTEK WYM. 108 krótkie
długie
DŁ. TYLNYCH ĆWIARTEK WYM. 102 krótkie
długie
ZAWIESZENIE PRZEDNIE WYMIENIA 94 niskie
wysokie
WIĘZADŁO ŚRODKOWE 101 słabe
mocne
GŁĘBOKOŚĆ WYMIENIA 94 głębokie
płytkie
DŁUGOŚĆ STRZYKÓW 90 krótkie
długie
GRUBOŚĆ STRZYKÓW 98 cienkie
grube
ROZMIESZ. STRZYKÓW PRZED. 112 zewnętrzne
wewnętrzne
ROZSTAWIENIE STRZYKÓW TYLNYCH 114 zewnętrzne
wewnętrzne
USTAW. STRZYKÓW TYLNYCH 110 na zewnątrz
do wewnątrz
CZYSTOŚĆ WYMIENIA 99 przystrzyki
czyste wymię