Mazowieckie Centrum Hodowli
i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o.
PL EN
HURAXDAX

HURAXDAX

DE0952976748 / ur. 2017-07-12


OJCIEC MATKA
HUGOBOSS AT629905428 FENJA DE0950979883
OJCIEC OJCA MATKA OJCA OJCIEC MATKI MATKA MATKI
HUTERA DE0941688886 ERLE AT059982222 INFORMANT DE0942648025 FLORIDA DE0948482637

Wycena DE

 

Wycena AT


PARAMETRY OGÓLNE

GZW łączny indeks hodowlany
SM2
Data wyceny
Rodzaj wyceny
128 08.04.2020 GENOM.

CECHY PRODUKCYJNE

indeks dla cech mlecznych ( MW)
SM2
wyd. mleka [kg]
SM2
wyd. tłuszczu [kg]
SM2
% tłuszczu
SM2
wyd. białka [kg]
SM2
% białka
SM2
126 1137 43 -0.05 30 -0.11

MIĘSNOŚĆ

indeks dla cech mięsnych (FW)
SM2
przyrosty netto
SM2
zawartość mięsa w tuszy
SM2
klasa handlowa
SM2
105 102 109 99

CECHY FUNKCJONALNE

fitness
SM2
szybkość oddaw. Ml. (MBK)
SM2
wytrwałość laktacji (PERS)
SM2
zawartość kom. somat. (ZZ)
SM2
indeks długowieczności (ND)
SM2
płodność
SM2
zdrowotność wymienia
SM2
łatwość porod. - czyn. ojcow.
SM2
łatwość porod. - czyn. matecz.
SM2
żywotność cieląt VIW
SM2
Ind. ekol. OZW
SM2
107 116 115 100 109 96 101 103 102 111 128

WH DLA CECH POKROJU

75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
KALIBER 109 mały
duży
UMIĘŚNIENIE 98 słabe
mocne
NOGI 118 słabe
mocne
WYMIĘ 115 niepożądane
pożądane
WYSOKOŚĆ KRZYŻU 111 niska
wysoka
DŁUGOŚĆ ZADU 113 krótki
długi
SZEROKOŚĆ ZADU 106 wąski
szeroki
GŁĘBOKOŚĆ KLATKI PIERS. 101 płytka
głęboka
USTAWIENIE ZADU 109 uniesiony
spadzisty
USTAW. STAWU SKOK. 96 pionowy
szablasty
KONSTYTUCJA STAWU SKOK. 105 limfatyczna
sucha
PĘCINA 115 miękka
spionowana
PIĘTKA 114 niska
wysoka
DŁ. PRZEDNICH ĆWIARTEK WYM. 111 krótkie
długie
DŁ. TYLNYCH ĆWIARTEK WYM. 113 krótkie
długie
ZAWIESZENIE PRZEDNIE WYMIENIA 93 niskie
wysokie
WIĘZADŁO ŚRODKOWE 108 słabe
mocne
GŁĘBOKOŚĆ WYMIENIA 104 głębokie
płytkie
DŁUGOŚĆ STRZYKÓW 91 krótkie
długie
GRUBOŚĆ STRZYKÓW 95 cienkie
grube
ROZMIESZ. STRZYKÓW PRZED. 117 zewnętrzne
wewnętrzne
ROZSTAWIENIE STRZYKÓW TYLNYCH 111 zewnętrzne
wewnętrzne
USTAW. STRZYKÓW TYLNYCH 114 na zewnątrz
do wewnątrz
CZYSTOŚĆ WYMIENIA 107 przystrzyki
czyste wymię