Mazowieckie Centrum Hodowli
i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o.
PL EN
HURLY /sex/

HURLY /sex/

DE0947424346 / ur. 2012-08-07


OJCIEC MATKA
HULKOR DE0939373401 AFRA DE0941366054
OJCIEC OJCA MATKA OJCA OJCIEC MATKI MATKA MATKI
HULOCK DE0932878499 KORALLE DE0935155649 SEGO DE0939336683 AMANDA DE0937249076

Wycena DE

 

Wycena AT


PARAMETRY OGÓLNE

GZW łączny indeks hodowlany
SM2
Data wyceny
Rodzaj wyceny
133 08.04.2020 TRADYC.

CECHY PRODUKCYJNE

indeks dla cech mlecznych ( MW)
SM2
wyd. mleka [kg]
SM2
wyd. tłuszczu [kg]
SM2
% tłuszczu
SM2
wyd. białka [kg]
SM2
% białka
SM2
115 845 14 -0.24 28 -0.02

MIĘSNOŚĆ

indeks dla cech mięsnych (FW)
SM2
przyrosty netto
SM2
zawartość mięsa w tuszy
SM2
klasa handlowa
SM2
113 109 116 105

CECHY FUNKCJONALNE

fitness
SM2
szybkość oddaw. Ml. (MBK)
SM2
wytrwałość laktacji (PERS)
SM2
zawartość kom. somat. (ZZ)
SM2
indeks długowieczności (ND)
SM2
płodność
SM2
zdrowotność wymienia
SM2
łatwość porod. - czyn. ojcow.
SM2
łatwość porod. - czyn. matecz.
SM2
żywotność cieląt VIW
SM2
Ind. ekol. OZW
SM2
118 81 104 106 112 116 109 116 103 114 127

WH DLA CECH POKROJU

75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
KALIBER 104 mały
duży
UMIĘŚNIENIE 102 słabe
mocne
NOGI 113 słabe
mocne
WYMIĘ 118 niepożądane
pożądane
WYSOKOŚĆ KRZYŻU 104 niska
wysoka
DŁUGOŚĆ ZADU 104 krótki
długi
SZEROKOŚĆ ZADU 103 wąski
szeroki
GŁĘBOKOŚĆ KLATKI PIERS. 104 płytka
głęboka
USTAWIENIE ZADU 81 uniesiony
spadzisty
USTAW. STAWU SKOK. 95 pionowy
szablasty
KONSTYTUCJA STAWU SKOK. 104 limfatyczna
sucha
PĘCINA 105 miękka
spionowana
PIĘTKA 110 niska
wysoka
DŁ. PRZEDNICH ĆWIARTEK WYM. 116 krótkie
długie
DŁ. TYLNYCH ĆWIARTEK WYM. 101 krótkie
długie
ZAWIESZENIE PRZEDNIE WYMIENIA 111 niskie
wysokie
WIĘZADŁO ŚRODKOWE 97 słabe
mocne
GŁĘBOKOŚĆ WYMIENIA 109 głębokie
płytkie
DŁUGOŚĆ STRZYKÓW 110 krótkie
długie
GRUBOŚĆ STRZYKÓW 102 cienkie
grube
ROZMIESZ. STRZYKÓW PRZED. 112 zewnętrzne
wewnętrzne
ROZSTAWIENIE STRZYKÓW TYLNYCH 102 zewnętrzne
wewnętrzne
USTAW. STRZYKÓW TYLNYCH 99 na zewnątrz
do wewnątrz
CZYSTOŚĆ WYMIENIA 103 przystrzyki
czyste wymię