Mazowieckie Centrum Hodowli
i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o.
PL EN
HUTSASSA

HUTSASSA

DE0948320132 / ur. 2013-06-03


OJCIEC MATKA
HUTERA DE 0941688886 ANNA DE 0942390154
OJCIEC OJCA MATKA OJCA OJCIEC MATKI MATKA MATKI
HUTMANN DE 0935247786 WANDERA DE 0938153976 MAL DE 0935240492 ASHLEY DE 0940633686

KLIKNIJ, aby pobrać kartę buhaja


PARAMETRY OGÓLNE

GZW łączny indeks hodowlany
SM2
Data wyceny
Rodzaj wyceny
Indeks Ogólny
126 19-mar TRADYC. 131

CECHY PRODUKCYJNE

indeks dla cech mlecznych ( MW)
SM2
wyd. mleka [kg]
SM2
wyd. tłuszczu [kg]
SM2
% tłuszczu
SM2
wyd. białka [kg]
SM2
% białka
SM2
127 986 38 -0.04 39 0.06

MIĘSNOŚĆ

indeks dla cech mięsnych (FW)
SM2
przyrosty netto
SM2
zawartość mięsa w tuszy
SM2
klasa handlowa
SM2
111 124 99 110

CECHY FUNKCJONALNE

fitness
SM2
szybkość oddaw. Ml. (MBK)
SM2
wytrwałość laktacji (PERS)
SM2
zawartość kom. somat. (ZZ)
SM2
indeks długowieczności (ND)
SM2
płodność
SM2
zdrowotność wymienia
SM2
łatwość porod. - czyn. ojcow.
SM2
łatwość porod. - czyn. matecz.
SM2
żywotność cieląt VIW
SM2
Ind. ekol. OZW
SM2
99 87 97 98 98 101 96 112 102 107 111

WH DLA CECH POKROJU

75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
KALIBER 114 mały
duży
UMIĘŚNIENIE 108 słabe
mocne
NOGI 107 słabe
mocne
WYMIĘ 92 niepożądane
pożądane
WYSOKOŚĆ KRZYŻU 111 niska
wysoka
DŁUGOŚĆ ZADU 114 krótki
długi
SZEROKOŚĆ ZADU 117 wąski
szeroki
GŁĘBOKOŚĆ KLATKI PIERS. 113 płytka
głęboka
USTAWIENIE ZADU 113 uniesiony
spadzisty
USTAW. STAWU SKOK. 101 pionowy
szablasty
KONSTYTUCJA STAWU SKOK. 95 limfatyczna
sucha
PĘCINA 106 miękka
spionowana
PIĘTKA 115 niska
wysoka
DŁ. PRZEDNICH ĆWIARTEK WYM. 114 krótkie
długie
DŁ. TYLNYCH ĆWIARTEK WYM. 108 krótkie
długie
ZAWIESZENIE PRZEDNIE WYMIENIA 95 niskie
wysokie
WIĘZADŁO ŚRODKOWE 88 słabe
mocne
GŁĘBOKOŚĆ WYMIENIA 84 głębokie
płytkie
DŁUGOŚĆ STRZYKÓW 103 krótkie
długie
GRUBOŚĆ STRZYKÓW 125 cienkie
grube
ROZMIESZ. STRZYKÓW PRZED. 97 zewnętrzne
wewnętrzne
ROZSTAWIENIE STRZYKÓW TYLNYCH 95 zewnętrzne
wewnętrzne
USTAW. STRZYKÓW TYLNYCH 104 na zewnątrz
do wewnątrz
CZYSTOŚĆ WYMIENIA 98 przystrzyki
czyste wymię