Mazowieckie Centrum Hodowli
i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o.
PL EN
INTELIGENT

INTELIGENT

DE0948336978 / ur. 2013-04-30


OJCIEC MATKA
REMITENT DE0940989677 COLI DE0941654414
OJCIEC OJCA MATKA OJCA OJCIEC MATKI MATKA MATKI
REMUS AT738066734 VRONI DE0938105992 HARVESTER DE0935206494 CARLA DE0939889286

KLIKNIJ, aby pobrać kartę buhaja


PARAMETRY OGÓLNE

GZW łączny indeks hodowlany
SM2
Data wyceny
Rodzaj wyceny
111 19-sie TRADYC.

CECHY PRODUKCYJNE

indeks dla cech mlecznych ( MW)
SM2
wyd. mleka [kg]
SM2
wyd. tłuszczu [kg]
SM2
% tłuszczu
SM2
wyd. białka [kg]
SM2
% białka
SM2
117 863 23 -0.15 27 -0.04

MIĘSNOŚĆ

indeks dla cech mięsnych (FW)
SM2
przyrosty netto
SM2
zawartość mięsa w tuszy
SM2
klasa handlowa
SM2
94 86 106 91

CECHY FUNKCJONALNE

fitness
SM2
szybkość oddaw. Ml. (MBK)
SM2
wytrwałość laktacji (PERS)
SM2
zawartość kom. somat. (ZZ)
SM2
indeks długowieczności (ND)
SM2
płodność
SM2
zdrowotność wymienia
SM2
łatwość porod. - czyn. ojcow.
SM2
łatwość porod. - czyn. matecz.
SM2
żywotność cieląt VIW
SM2
Ind. ekol. OZW
SM2
96 114 105 94 99 89 95 99 108 104 112

WH DLA CECH POKROJU

75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
KALIBER 99 mały
duży
UMIĘŚNIENIE 87 słabe
mocne
NOGI 109 słabe
mocne
WYMIĘ 102 niepożądane
pożądane
WYSOKOŚĆ KRZYŻU 101 niska
wysoka
DŁUGOŚĆ ZADU 102 krótki
długi
SZEROKOŚĆ ZADU 98 wąski
szeroki
GŁĘBOKOŚĆ KLATKI PIERS. 92 płytka
głęboka
USTAWIENIE ZADU 99 uniesiony
spadzisty
USTAW. STAWU SKOK. 105 pionowy
szablasty
KONSTYTUCJA STAWU SKOK. 104 limfatyczna
sucha
PĘCINA 103 miękka
spionowana
PIĘTKA 106 niska
wysoka
DŁ. PRZEDNICH ĆWIARTEK WYM. 107 krótkie
długie
DŁ. TYLNYCH ĆWIARTEK WYM. 96 krótkie
długie
ZAWIESZENIE PRZEDNIE WYMIENIA 97 niskie
wysokie
WIĘZADŁO ŚRODKOWE 92 słabe
mocne
GŁĘBOKOŚĆ WYMIENIA 100 głębokie
płytkie
DŁUGOŚĆ STRZYKÓW 93 krótkie
długie
GRUBOŚĆ STRZYKÓW 98 cienkie
grube
ROZMIESZ. STRZYKÓW PRZED. 103 zewnętrzne
wewnętrzne
ROZSTAWIENIE STRZYKÓW TYLNYCH 97 zewnętrzne
wewnętrzne
USTAW. STRZYKÓW TYLNYCH 93 na zewnątrz
do wewnątrz
CZYSTOŚĆ WYMIENIA 93 przystrzyki
czyste wymię