Mazowieckie Centrum Hodowli
i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o.
PL EN
IPHOFEN

IPHOFEN

DE0951419000 / ur. 2016-06-15


OJCIEC MATKA
ISERSCHEE METRO
OJCIEC OJCA MATKA OJCA OJCIEC MATKI MATKA MATKI
RESOLUT 835 WILLE METOBA

KLIKNIJ, ABY POBRAĆ KARTĘ BUHAJA


PARAMETRY OGÓLNE

GZW łączny indeks hodowlany
SM2
Data wyceny
Rodzaj wyceny
118 19-mar GENOM.

CECHY PRODUKCYJNE

indeks dla cech mlecznych ( MW)
SM2
wyd. mleka [kg]
SM2
wyd. tłuszczu [kg]
SM2
% tłuszczu
SM2
wyd. białka [kg]
SM2
% białka
SM2
116 807 21 -0.16 23 -0.06

MIĘSNOŚĆ

indeks dla cech mięsnych (FW)
SM2
przyrosty netto
SM2
zawartość mięsa w tuszy
SM2
klasa handlowa
SM2
99 106 99 95

CECHY FUNKCJONALNE

fitness
SM2
szybkość oddaw. Ml. (MBK)
SM2
wytrwałość laktacji (PERS)
SM2
zawartość kom. somat. (ZZ)
SM2
indeks długowieczności (ND)
SM2
płodność
SM2
zdrowotność wymienia
SM2
łatwość porod. - czyn. ojcow.
SM2
łatwość porod. - czyn. matecz.
SM2
żywotność cieląt VIW
SM2
Ind. ekol. OZW
SM2
106 107 112 100 109 99 101 103 104 105 115

WH DLA CECH POKROJU

75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
KALIBER 104 mały
duży
UMIĘŚNIENIE 90 słabe
mocne
NOGI 113 słabe
mocne
WYMIĘ 110 niepożądane
pożądane
WYSOKOŚĆ KRZYŻU 107 niska
wysoka
DŁUGOŚĆ ZADU 105 krótki
długi
SZEROKOŚĆ ZADU 95 wąski
szeroki
GŁĘBOKOŚĆ KLATKI PIERS. 100 płytka
głęboka
USTAWIENIE ZADU 113 uniesiony
spadzisty
USTAW. STAWU SKOK. 89 pionowy
szablasty
KONSTYTUCJA STAWU SKOK. 103 limfatyczna
sucha
PĘCINA 102 miękka
spionowana
PIĘTKA 108 niska
wysoka
DŁ. PRZEDNICH ĆWIARTEK WYM. 100 krótkie
długie
DŁ. TYLNYCH ĆWIARTEK WYM. 106 krótkie
długie
ZAWIESZENIE PRZEDNIE WYMIENIA 101 niskie
wysokie
WIĘZADŁO ŚRODKOWE 102 słabe
mocne
GŁĘBOKOŚĆ WYMIENIA 106 głębokie
płytkie
DŁUGOŚĆ STRZYKÓW 85 krótkie
długie
GRUBOŚĆ STRZYKÓW 91 cienkie
grube
ROZMIESZ. STRZYKÓW PRZED. 102 zewnętrzne
wewnętrzne
ROZSTAWIENIE STRZYKÓW TYLNYCH 103 zewnętrzne
wewnętrzne
USTAW. STRZYKÓW TYLNYCH 117 na zewnątrz
do wewnątrz
CZYSTOŚĆ WYMIENIA 99 przystrzyki
czyste wymię