Mazowieckie Centrum Hodowli
i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o.
PL EN
IPHOFEN

IPHOFEN

DE0951419000 / ur. 2016-06-15


OJCIEC MATKA
ISERSCHEE DE0944478898 METRO DE0947357368
OJCIEC OJCA MATKA OJCA OJCIEC MATKI MATKA MATKI
RESOLUT DE0937694254 835 DE0939930478 WILLE DE0813516428 METOBA DE0945231083

KLIKNIJ, aby pobrać kartę buhaja


PARAMETRY OGÓLNE

GZW łączny indeks hodowlany
SM2
Data wyceny
Rodzaj wyceny
116 19-sie GENOM.

CECHY PRODUKCYJNE

indeks dla cech mlecznych ( MW)
SM2
wyd. mleka [kg]
SM2
wyd. tłuszczu [kg]
SM2
% tłuszczu
SM2
wyd. białka [kg]
SM2
% białka
SM2
114 783 17 -0.19 22 -0.07

MIĘSNOŚĆ

indeks dla cech mięsnych (FW)
SM2
przyrosty netto
SM2
zawartość mięsa w tuszy
SM2
klasa handlowa
SM2
99 107 99 96

CECHY FUNKCJONALNE

fitness
SM2
szybkość oddaw. Ml. (MBK)
SM2
wytrwałość laktacji (PERS)
SM2
zawartość kom. somat. (ZZ)
SM2
indeks długowieczności (ND)
SM2
płodność
SM2
zdrowotność wymienia
SM2
łatwość porod. - czyn. ojcow.
SM2
łatwość porod. - czyn. matecz.
SM2
żywotność cieląt VIW
SM2
Ind. ekol. OZW
SM2
105 107 111 99 108 98 100 102 102 104 113

WH DLA CECH POKROJU

75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
KALIBER 104 mały
duży
UMIĘŚNIENIE 90 słabe
mocne
NOGI 113 słabe
mocne
WYMIĘ 111 niepożądane
pożądane
WYSOKOŚĆ KRZYŻU 106 niska
wysoka
DŁUGOŚĆ ZADU 104 krótki
długi
SZEROKOŚĆ ZADU 95 wąski
szeroki
GŁĘBOKOŚĆ KLATKI PIERS. 101 płytka
głęboka
USTAWIENIE ZADU 110 uniesiony
spadzisty
USTAW. STAWU SKOK. 92 pionowy
szablasty
KONSTYTUCJA STAWU SKOK. 105 limfatyczna
sucha
PĘCINA 104 miękka
spionowana
PIĘTKA 107 niska
wysoka
DŁ. PRZEDNICH ĆWIARTEK WYM. 100 krótkie
długie
DŁ. TYLNYCH ĆWIARTEK WYM. 105 krótkie
długie
ZAWIESZENIE PRZEDNIE WYMIENIA 107 niskie
wysokie
WIĘZADŁO ŚRODKOWE 102 słabe
mocne
GŁĘBOKOŚĆ WYMIENIA 104 głębokie
płytkie
DŁUGOŚĆ STRZYKÓW 95 krótkie
długie
GRUBOŚĆ STRZYKÓW 96 cienkie
grube
ROZMIESZ. STRZYKÓW PRZED. 102 zewnętrzne
wewnętrzne
ROZSTAWIENIE STRZYKÓW TYLNYCH 105 zewnętrzne
wewnętrzne
USTAW. STRZYKÓW TYLNYCH 114 na zewnątrz
do wewnątrz
CZYSTOŚĆ WYMIENIA 97 przystrzyki
czyste wymię