Mazowieckie Centrum Hodowli
i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o.
PL EN
MANHATTAN

MANHATTAN

DE0948489826 / ur. 2014-02-05


OJCIEC MATKA
MANJANA DE0942743800 NELLE ET DE0974583359
OJCIEC OJCA MATKA OJCA OJCIEC MATKI MATKA MATKI
MANITOBA DE0936487481 ESPANIA DE0940285735 NARR DE0937795843 NELLI ET DE0942010662

KLIKNIJ, aby pobrać kartę buhaja


PARAMETRY OGÓLNE

GZW łączny indeks hodowlany
SM2
Data wyceny
Rodzaj wyceny
122 19-sie TRADYC.

CECHY PRODUKCYJNE

indeks dla cech mlecznych ( MW)
SM2
wyd. mleka [kg]
SM2
wyd. tłuszczu [kg]
SM2
% tłuszczu
SM2
wyd. białka [kg]
SM2
% białka
SM2
121 770 36 0.05 24 -0.03

MIĘSNOŚĆ

indeks dla cech mięsnych (FW)
SM2
przyrosty netto
SM2
zawartość mięsa w tuszy
SM2
klasa handlowa
SM2
99 102 96 102

CECHY FUNKCJONALNE

fitness
SM2
szybkość oddaw. Ml. (MBK)
SM2
wytrwałość laktacji (PERS)
SM2
zawartość kom. somat. (ZZ)
SM2
indeks długowieczności (ND)
SM2
płodność
SM2
zdrowotność wymienia
SM2
łatwość porod. - czyn. ojcow.
SM2
łatwość porod. - czyn. matecz.
SM2
żywotność cieląt VIW
SM2
Ind. ekol. OZW
SM2
107 113 97 98 102 114 100 99 111 104 117

WH DLA CECH POKROJU

75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
KALIBER 96 mały
duży
UMIĘŚNIENIE 97 słabe
mocne
NOGI 96 słabe
mocne
WYMIĘ 113 niepożądane
pożądane
WYSOKOŚĆ KRZYŻU 96 niska
wysoka
DŁUGOŚĆ ZADU 94 krótki
długi
SZEROKOŚĆ ZADU 104 wąski
szeroki
GŁĘBOKOŚĆ KLATKI PIERS. 102 płytka
głęboka
USTAWIENIE ZADU 89 uniesiony
spadzisty
USTAW. STAWU SKOK. 87 pionowy
szablasty
KONSTYTUCJA STAWU SKOK. 92 limfatyczna
sucha
PĘCINA 101 miękka
spionowana
PIĘTKA 104 niska
wysoka
DŁ. PRZEDNICH ĆWIARTEK WYM. 99 krótkie
długie
DŁ. TYLNYCH ĆWIARTEK WYM. 105 krótkie
długie
ZAWIESZENIE PRZEDNIE WYMIENIA 111 niskie
wysokie
WIĘZADŁO ŚRODKOWE 108 słabe
mocne
GŁĘBOKOŚĆ WYMIENIA 105 głębokie
płytkie
DŁUGOŚĆ STRZYKÓW 84 krótkie
długie
GRUBOŚĆ STRZYKÓW 100 cienkie
grube
ROZMIESZ. STRZYKÓW PRZED. 99 zewnętrzne
wewnętrzne
ROZSTAWIENIE STRZYKÓW TYLNYCH 96 zewnętrzne
wewnętrzne
USTAW. STRZYKÓW TYLNYCH 107 na zewnątrz
do wewnątrz
CZYSTOŚĆ WYMIENIA 102 przystrzyki
czyste wymię