Mazowieckie Centrum Hodowli
i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o.
PL EN
MANHATTAN

MANHATTAN

DE0948489826 / ur. 0000-00-00KLIKNIJ, aby pobrać kartę buhaja


PARAMETRY OGÓLNE

GZW łączny indeks hodowlany
SM2
Data wyceny
Rodzaj wyceny
Indeks Ogólny
121 19-mar TRADYC. 119

CECHY PRODUKCYJNE

indeks dla cech mlecznych ( MW)
SM2
wyd. mleka [kg]
SM2
wyd. tłuszczu [kg]
SM2
% tłuszczu
SM2
wyd. białka [kg]
SM2
% białka
SM2
120 918 33 -0.06 26 -0.08

MIĘSNOŚĆ

indeks dla cech mięsnych (FW)
SM2
przyrosty netto
SM2
zawartość mięsa w tuszy
SM2
klasa handlowa
SM2
99 101 96 102

CECHY FUNKCJONALNE

fitness
SM2
szybkość oddaw. Ml. (MBK)
SM2
wytrwałość laktacji (PERS)
SM2
zawartość kom. somat. (ZZ)
SM2
indeks długowieczności (ND)
SM2
płodność
SM2
zdrowotność wymienia
SM2
łatwość porod. - czyn. ojcow.
SM2
łatwość porod. - czyn. matecz.
SM2
żywotność cieląt VIW
SM2
Ind. ekol. OZW
SM2
107 110 90 95 101 118 98 100 110 104 113

WH DLA CECH POKROJU

75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
KALIBER 97 mały
duży
UMIĘŚNIENIE 100 słabe
mocne
NOGI 95 słabe
mocne
WYMIĘ 106 niepożądane
pożądane
WYSOKOŚĆ KRZYŻU 97 niska
wysoka
DŁUGOŚĆ ZADU 95 krótki
długi
SZEROKOŚĆ ZADU 104 wąski
szeroki
GŁĘBOKOŚĆ KLATKI PIERS. 103 płytka
głęboka
USTAWIENIE ZADU 93 uniesiony
spadzisty
USTAW. STAWU SKOK. 85 pionowy
szablasty
KONSTYTUCJA STAWU SKOK. 88 limfatyczna
sucha
PĘCINA 102 miękka
spionowana
PIĘTKA 102 niska
wysoka
DŁ. PRZEDNICH ĆWIARTEK WYM. 101 krótkie
długie
DŁ. TYLNYCH ĆWIARTEK WYM. 105 krótkie
długie
ZAWIESZENIE PRZEDNIE WYMIENIA 108 niskie
wysokie
WIĘZADŁO ŚRODKOWE 104 słabe
mocne
GŁĘBOKOŚĆ WYMIENIA 102 głębokie
płytkie
DŁUGOŚĆ STRZYKÓW 87 krótkie
długie
GRUBOŚĆ STRZYKÓW 105 cienkie
grube
ROZMIESZ. STRZYKÓW PRZED. 99 zewnętrzne
wewnętrzne
ROZSTAWIENIE STRZYKÓW TYLNYCH 91 zewnętrzne
wewnętrzne
USTAW. STRZYKÓW TYLNYCH 105 na zewnątrz
do wewnątrz
CZYSTOŚĆ WYMIENIA 105 przystrzyki
czyste wymię