Mazowieckie Centrum Hodowli
i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o.
PL EN
MARATHI

MARATHI

DE0948586216 / ur. 2013-10-27


OJCIEC MATKA
MANTON DE 0942405989 LAUBR DE 0943408947
OJCIEC OJCA MATKA OJCA OJCIEC MATKI MATKA MATKI
MANITOBA DE 0936487481 BILLI DE 0933276180 VANSTEIN DE 0934586859 LESI DE 0941310983

KLIKNIJ, aby pobrać kartę buhaja


PARAMETRY OGÓLNE

GZW łączny indeks hodowlany
SM2
Data wyceny
Rodzaj wyceny
118 18-gru GENOM.

CECHY PRODUKCYJNE

indeks dla cech mlecznych ( MW)
SM2
wyd. mleka [kg]
SM2
wyd. tłuszczu [kg]
SM2
% tłuszczu
SM2
wyd. białka [kg]
SM2
% białka
SM2
116 424 24 0.08 22 0.09

MIĘSNOŚĆ

indeks dla cech mięsnych (FW)
SM2
przyrosty netto
SM2
zawartość mięsa w tuszy
SM2
klasa handlowa
SM2
111 106 114 104

CECHY FUNKCJONALNE

fitness
SM2
szybkość oddaw. Ml. (MBK)
SM2
wytrwałość laktacji (PERS)
SM2
zawartość kom. somat. (ZZ)
SM2
indeks długowieczności (ND)
SM2
płodność
SM2
zdrowotność wymienia
SM2
łatwość porod. - czyn. ojcow.
SM2
łatwość porod. - czyn. matecz.
SM2
żywotność cieląt VIW
SM2
Ind. ekol. OZW
SM2
100 114 108 86 98 105 88 97 113 98 118

WH DLA CECH POKROJU

75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
KALIBER 109 mały
duży
UMIĘŚNIENIE 105 słabe
mocne
NOGI 98 słabe
mocne
WYMIĘ 106 niepożądane
pożądane
WYSOKOŚĆ KRZYŻU 110 niska
wysoka
DŁUGOŚĆ ZADU 110 krótki
długi
SZEROKOŚĆ ZADU 104 wąski
szeroki
GŁĘBOKOŚĆ KLATKI PIERS. 105 płytka
głęboka
USTAWIENIE ZADU 102 uniesiony
spadzisty
USTAW. STAWU SKOK. 105 pionowy
szablasty
KONSTYTUCJA STAWU SKOK. 101 limfatyczna
sucha
PĘCINA 93 miękka
spionowana
PIĘTKA 106 niska
wysoka
DŁ. PRZEDNICH ĆWIARTEK WYM. 103 krótkie
długie
DŁ. TYLNYCH ĆWIARTEK WYM. 102 krótkie
długie
ZAWIESZENIE TYLNE WYMIENIA 112 niskie
wysokie
WIĘZADŁO ŚRODKOWE 94 słabe
mocne
GŁĘBOKOŚĆ WYMIENIA 102 głębokie
płytkie
DŁUGOŚĆ STRZYKÓW 100 krótkie
długie
GRUBOŚĆ STRZYKÓW 107 cienkie
grube
ROZMIESZ. STRZYKÓW PRZED. 92 zewnętrzne
wewnętrzne
USTAW. STRZYKÓW TYLNYCH 106 na zewnątrz
do wewnątrz
CZYSTOŚĆ WYMIENIA 103 przystrzyki
czyste wymię