Mazowieckie Centrum Hodowli
i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o.
PL EN
MARATHI

MARATHI

DE0948586216 / ur. 2013-10-27


OJCIEC MATKA
MANTON DE 0942405989 LAUBR DE 0943408947
OJCIEC OJCA MATKA OJCA OJCIEC MATKI MATKA MATKI
MANITOBA DE 0936487481 BILLI DE 0933276180 VANSTEIN DE 0934586859 LESI DE 0941310983

KLIKNIJ, aby pobrać kartę buhaja


PARAMETRY OGÓLNE

GZW łączny indeks hodowlany
SM2
Data wyceny
Rodzaj wyceny
113 19-mar TRADYC.

CECHY PRODUKCYJNE

indeks dla cech mlecznych ( MW)
SM2
wyd. mleka [kg]
SM2
wyd. tłuszczu [kg]
SM2
% tłuszczu
SM2
wyd. białka [kg]
SM2
% białka
SM2
114 217 22 0.17 19 0.14

MIĘSNOŚĆ

indeks dla cech mięsnych (FW)
SM2
przyrosty netto
SM2
zawartość mięsa w tuszy
SM2
klasa handlowa
SM2
111 105 113 105

CECHY FUNKCJONALNE

fitness
SM2
szybkość oddaw. Ml. (MBK)
SM2
wytrwałość laktacji (PERS)
SM2
zawartość kom. somat. (ZZ)
SM2
indeks długowieczności (ND)
SM2
płodność
SM2
zdrowotność wymienia
SM2
łatwość porod. - czyn. ojcow.
SM2
łatwość porod. - czyn. matecz.
SM2
żywotność cieląt VIW
SM2
Ind. ekol. OZW
SM2
95 115 99 81 95 103 83 97 111 98 112

WH DLA CECH POKROJU

75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
KALIBER 114 mały
duży
UMIĘŚNIENIE 104 słabe
mocne
NOGI 101 słabe
mocne
WYMIĘ 102 niepożądane
pożądane
WYSOKOŚĆ KRZYŻU 116 niska
wysoka
DŁUGOŚĆ ZADU 115 krótki
długi
SZEROKOŚĆ ZADU 111 wąski
szeroki
GŁĘBOKOŚĆ KLATKI PIERS. 103 płytka
głęboka
USTAWIENIE ZADU 104 uniesiony
spadzisty
USTAW. STAWU SKOK. 99 pionowy
szablasty
KONSTYTUCJA STAWU SKOK. 99 limfatyczna
sucha
PĘCINA 96 miękka
spionowana
PIĘTKA 105 niska
wysoka
DŁ. PRZEDNICH ĆWIARTEK WYM. 106 krótkie
długie
DŁ. TYLNYCH ĆWIARTEK WYM. 103 krótkie
długie
ZAWIESZENIE PRZEDNIE WYMIENIA 107 niskie
wysokie
WIĘZADŁO ŚRODKOWE 91 słabe
mocne
GŁĘBOKOŚĆ WYMIENIA 98 głębokie
płytkie
DŁUGOŚĆ STRZYKÓW 104 krótkie
długie
GRUBOŚĆ STRZYKÓW 108 cienkie
grube
ROZMIESZ. STRZYKÓW PRZED. 94 zewnętrzne
wewnętrzne
ROZSTAWIENIE STRZYKÓW TYLNYCH 99 zewnętrzne
wewnętrzne
USTAW. STRZYKÓW TYLNYCH 101 na zewnątrz
do wewnątrz
CZYSTOŚĆ WYMIENIA 104 przystrzyki
czyste wymię