Mazowieckie Centrum Hodowli
i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o.
PL EN
MIMBACH

MIMBACH

DE0949949794 / ur. 2015-03-25


OJCIEC MATKA
MERCI DE0945706295 ASMEL DE0943220596
OJCIEC OJCA MATKA OJCA OJCIEC MATKI MATKA MATKI
MERCATOR DE0938799624 THEA DE0942739211 IMPOSIUM DE0935904510 ALMA DE0938099468

Wycena AT

 


PARAMETRY OGÓLNE

GZW łączny indeks hodowlany
SM2
Data wyceny
Rodzaj wyceny
117 08.04.2020 GENOM.

CECHY PRODUKCYJNE

indeks dla cech mlecznych ( MW)
SM2
wyd. mleka [kg]
SM2
wyd. tłuszczu [kg]
SM2
% tłuszczu
SM2
wyd. białka [kg]
SM2
% białka
SM2
111 551 14 -0.11 17 -0.03

MIĘSNOŚĆ

indeks dla cech mięsnych (FW)
SM2
przyrosty netto
SM2
zawartość mięsa w tuszy
SM2
klasa handlowa
SM2
121 116 120 112

CECHY FUNKCJONALNE

fitness
SM2
szybkość oddaw. Ml. (MBK)
SM2
wytrwałość laktacji (PERS)
SM2
zawartość kom. somat. (ZZ)
SM2
indeks długowieczności (ND)
SM2
płodność
SM2
zdrowotność wymienia
SM2
łatwość porod. - czyn. ojcow.
SM2
łatwość porod. - czyn. matecz.
SM2
żywotność cieląt VIW
SM2
Ind. ekol. OZW
SM2
103 93 92 95 100 114 95 110 103 100 110

WH DLA CECH POKROJU

75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
KALIBER 106 mały
duży
UMIĘŚNIENIE 102 słabe
mocne
NOGI 91 słabe
mocne
WYMIĘ 93 niepożądane
pożądane
WYSOKOŚĆ KRZYŻU 109 niska
wysoka
DŁUGOŚĆ ZADU 106 krótki
długi
SZEROKOŚĆ ZADU 103 wąski
szeroki
GŁĘBOKOŚĆ KLATKI PIERS. 95 płytka
głęboka
USTAWIENIE ZADU 84 uniesiony
spadzisty
USTAW. STAWU SKOK. 107 pionowy
szablasty
KONSTYTUCJA STAWU SKOK. 94 limfatyczna
sucha
PĘCINA 99 miękka
spionowana
PIĘTKA 105 niska
wysoka
DŁ. PRZEDNICH ĆWIARTEK WYM. 98 krótkie
długie
DŁ. TYLNYCH ĆWIARTEK WYM. 93 krótkie
długie
ZAWIESZENIE PRZEDNIE WYMIENIA 94 niskie
wysokie
WIĘZADŁO ŚRODKOWE 87 słabe
mocne
GŁĘBOKOŚĆ WYMIENIA 102 głębokie
płytkie
DŁUGOŚĆ STRZYKÓW 101 krótkie
długie
GRUBOŚĆ STRZYKÓW 110 cienkie
grube
ROZMIESZ. STRZYKÓW PRZED. 84 zewnętrzne
wewnętrzne
ROZSTAWIENIE STRZYKÓW TYLNYCH 86 zewnętrzne
wewnętrzne
USTAW. STRZYKÓW TYLNYCH 98 na zewnątrz
do wewnątrz
CZYSTOŚĆ WYMIENIA 95 przystrzyki
czyste wymię