Mazowieckie Centrum Hodowli
i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o.
PL EN
MOGUL

MOGUL

DE0947679302 / ur. 2012-10-17


OJCIEC MATKA
MANIGO DE 0943304203 NICHTE DE 0941648819
OJCIEC OJCA MATKA OJCA OJCIEC MATKI MATKA MATKI
MANDELA DE 0935684041 NITTI DE 0939557216 VANSTEIN DE 0934586859 545 DE 0939576236

KLIKNIJ, aby pobrać kartę buhaja


PARAMETRY OGÓLNE

GZW łączny indeks hodowlany
SM2
Data wyceny
Rodzaj wyceny
Indeks Ogólny
129 18-gru TRADYC. 133

CECHY PRODUKCYJNE

indeks dla cech mlecznych ( MW)
SM2
wyd. mleka [kg]
SM2
wyd. tłuszczu [kg]
SM2
% tłuszczu
SM2
wyd. białka [kg]
SM2
% białka
SM2
116 342 22 0.09 23 0.14

MIĘSNOŚĆ

indeks dla cech mięsnych (FW)
SM2
przyrosty netto
SM2
zawartość mięsa w tuszy
SM2
klasa handlowa
SM2
116 115 110 112

CECHY FUNKCJONALNE

fitness
SM2
szybkość oddaw. Ml. (MBK)
SM2
wytrwałość laktacji (PERS)
SM2
zawartość kom. somat. (ZZ)
SM2
indeks długowieczności (ND)
SM2
płodność
SM2
zdrowotność wymienia
SM2
łatwość porod. - czyn. ojcow.
SM2
łatwość porod. - czyn. matecz.
SM2
żywotność cieląt VIW
SM2
Ind. ekol. OZW
SM2
114 93 103 113 106 108 114 112 114 118 131

WH DLA CECH POKROJU

75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
KALIBER 107 mały
duży
UMIĘŚNIENIE 100 słabe
mocne
NOGI 116 słabe
mocne
WYMIĘ 115 niepożądane
pożądane
WYSOKOŚĆ KRZYŻU 111 niska
wysoka
DŁUGOŚĆ ZADU 107 krótki
długi
SZEROKOŚĆ ZADU 99 wąski
szeroki
GŁĘBOKOŚĆ KLATKI PIERS. 106 płytka
głęboka
USTAWIENIE ZADU 111 uniesiony
spadzisty
USTAW. STAWU SKOK. 110 pionowy
szablasty
KONSTYTUCJA STAWU SKOK. 129 limfatyczna
sucha
PĘCINA 105 miękka
spionowana
PIĘTKA 111 niska
wysoka
DŁ. PRZEDNICH ĆWIARTEK WYM. 106 krótkie
długie
DŁ. TYLNYCH ĆWIARTEK WYM. 99 krótkie
długie
ZAWIESZENIE TYLNE WYMIENIA 110 niskie
wysokie
WIĘZADŁO ŚRODKOWE 103 słabe
mocne
GŁĘBOKOŚĆ WYMIENIA 110 głębokie
płytkie
DŁUGOŚĆ STRZYKÓW 97 krótkie
długie
GRUBOŚĆ STRZYKÓW 88 cienkie
grube
ROZMIESZ. STRZYKÓW PRZED. 120 zewnętrzne
wewnętrzne
USTAW. STRZYKÓW TYLNYCH 119 na zewnątrz
do wewnątrz
CZYSTOŚĆ WYMIENIA 111 przystrzyki
czyste wymię