Mazowieckie Centrum Hodowli
i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o.
PL EN
MYLIFE Pp

MYLIFE Pp

DE0951740056 / ur. 2016-09-29


OJCIEC MATKA
MAHANGO Pp* DE0948097266 LERCHE DE0948784593
OJCIEC OJCA MATKA OJCA OJCIEC MATKI MATKA MATKI
MUNGO Pp DE0945382782 FALTER DE0944042437 GRIMM PS DE0944820180 LIPEK DE0941265826

Wycena DE

 

Wycena AT


PARAMETRY OGÓLNE

GZW łączny indeks hodowlany
SM2
Data wyceny
Rodzaj wyceny
126 08.04.2020 GENOM.

CECHY PRODUKCYJNE

indeks dla cech mlecznych ( MW)
SM2
wyd. mleka [kg]
SM2
wyd. tłuszczu [kg]
SM2
% tłuszczu
SM2
wyd. białka [kg]
SM2
% białka
SM2
122 912 32 -0.07 29 -0.04

MIĘSNOŚĆ

indeks dla cech mięsnych (FW)
SM2
przyrosty netto
SM2
zawartość mięsa w tuszy
SM2
klasa handlowa
SM2
119 122 108 116

CECHY FUNKCJONALNE

fitness
SM2
szybkość oddaw. Ml. (MBK)
SM2
wytrwałość laktacji (PERS)
SM2
zawartość kom. somat. (ZZ)
SM2
indeks długowieczności (ND)
SM2
płodność
SM2
zdrowotność wymienia
SM2
łatwość porod. - czyn. ojcow.
SM2
łatwość porod. - czyn. matecz.
SM2
żywotność cieląt VIW
SM2
Ind. ekol. OZW
SM2
103 108 87 101 105 104 103 102 113 94 113

WH DLA CECH POKROJU

75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
KALIBER 112 mały
duży
UMIĘŚNIENIE 111 słabe
mocne
NOGI 106 słabe
mocne
WYMIĘ 114 niepożądane
pożądane
WYSOKOŚĆ KRZYŻU 109 niska
wysoka
DŁUGOŚĆ ZADU 115 krótki
długi
SZEROKOŚĆ ZADU 110 wąski
szeroki
GŁĘBOKOŚĆ KLATKI PIERS. 106 płytka
głęboka
USTAWIENIE ZADU 113 uniesiony
spadzisty
USTAW. STAWU SKOK. 105 pionowy
szablasty
KONSTYTUCJA STAWU SKOK. 106 limfatyczna
sucha
PĘCINA 103 miękka
spionowana
PIĘTKA 111 niska
wysoka
DŁ. PRZEDNICH ĆWIARTEK WYM. 107 krótkie
długie
DŁ. TYLNYCH ĆWIARTEK WYM. 107 krótkie
długie
ZAWIESZENIE PRZEDNIE WYMIENIA 108 niskie
wysokie
WIĘZADŁO ŚRODKOWE 101 słabe
mocne
GŁĘBOKOŚĆ WYMIENIA 112 głębokie
płytkie
DŁUGOŚĆ STRZYKÓW 97 krótkie
długie
GRUBOŚĆ STRZYKÓW 105 cienkie
grube
ROZMIESZ. STRZYKÓW PRZED. 100 zewnętrzne
wewnętrzne
ROZSTAWIENIE STRZYKÓW TYLNYCH 99 zewnętrzne
wewnętrzne
USTAW. STRZYKÓW TYLNYCH 106 na zewnątrz
do wewnątrz
CZYSTOŚĆ WYMIENIA 109 przystrzyki
czyste wymię