Mazowieckie Centrum Hodowli
i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o.
PL EN
PATRIOT

PATRIOT

DE0952436114 / ur. 2017-06-03


OJCIEC MATKA
PAZIFIK DE0947442307 HELENA DE0946521013
OJCIEC OJCA MATKA OJCA OJCIEC MATKI MATKA MATKI
PASSION DE0941387798 REWERA DE0944295731 MERTIN DE0938895304 H DE0944277084

KLIKNIJ, ABY POBRAĆ KARTĘ BUHAJA


PARAMETRY OGÓLNE

GZW łączny indeks hodowlany
SM2
Data wyceny
Rodzaj wyceny
121 19-mar GENOM.

CECHY PRODUKCYJNE

indeks dla cech mlecznych ( MW)
SM2
wyd. mleka [kg]
SM2
wyd. tłuszczu [kg]
SM2
% tłuszczu
SM2
wyd. białka [kg]
SM2
% białka
SM2
111 841 15 -0.24 16 -0.16

MIĘSNOŚĆ

indeks dla cech mięsnych (FW)
SM2
przyrosty netto
SM2
zawartość mięsa w tuszy
SM2
klasa handlowa
SM2
90 88 93 95

CECHY FUNKCJONALNE

fitness
SM2
szybkość oddaw. Ml. (MBK)
SM2
wytrwałość laktacji (PERS)
SM2
zawartość kom. somat. (ZZ)
SM2
indeks długowieczności (ND)
SM2
płodność
SM2
zdrowotność wymienia
SM2
łatwość porod. - czyn. ojcow.
SM2
łatwość porod. - czyn. matecz.
SM2
żywotność cieląt VIW
SM2
Ind. ekol. OZW
SM2
126 95 120 126 128 103 123 108 106 106 122

WH DLA CECH POKROJU

75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
KALIBER 93 mały
duży
UMIĘŚNIENIE 99 słabe
mocne
NOGI 107 słabe
mocne
WYMIĘ 111 niepożądane
pożądane
WYSOKOŚĆ KRZYŻU 96 niska
wysoka
DŁUGOŚĆ ZADU 89 krótki
długi
SZEROKOŚĆ ZADU 92 wąski
szeroki
GŁĘBOKOŚĆ KLATKI PIERS. 90 płytka
głęboka
USTAWIENIE ZADU 106 uniesiony
spadzisty
USTAW. STAWU SKOK. 85 pionowy
szablasty
KONSTYTUCJA STAWU SKOK. 100 limfatyczna
sucha
PĘCINA 100 miękka
spionowana
PIĘTKA 99 niska
wysoka
DŁ. PRZEDNICH ĆWIARTEK WYM. 103 krótkie
długie
DŁ. TYLNYCH ĆWIARTEK WYM. 97 krótkie
długie
ZAWIESZENIE PRZEDNIE WYMIENIA 107 niskie
wysokie
WIĘZADŁO ŚRODKOWE 103 słabe
mocne
GŁĘBOKOŚĆ WYMIENIA 106 głębokie
płytkie
DŁUGOŚĆ STRZYKÓW 95 krótkie
długie
GRUBOŚĆ STRZYKÓW 93 cienkie
grube
ROZMIESZ. STRZYKÓW PRZED. 100 zewnętrzne
wewnętrzne
ROZSTAWIENIE STRZYKÓW TYLNYCH 98 zewnętrzne
wewnętrzne
USTAW. STRZYKÓW TYLNYCH 95 na zewnątrz
do wewnątrz
CZYSTOŚĆ WYMIENIA 105 przystrzyki
czyste wymię