Mazowieckie Centrum Hodowli
i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o.
PL EN
RIBANO PP

RIBANO PP

AT443758128 / ur. 2018-02-07


OJCIEC MATKA
RIEMENSCHNEIDER P DE0950237347 PAOLA 41 PP AT460296829
OJCIEC OJCA MATKA OJCA OJCIEC MATKI MATKA MATKI
RIETH Pp DE0946536391 XABI DE0947659534 MUPFEL Pp DE0948646959 PRIXL 5 Pp AT068232222

Wycena AU


PARAMETRY OGÓLNE

GZW łączny indeks hodowlany
SM2
Data wyceny
Rodzaj wyceny
108 08.04.2020 GENOM.

CECHY PRODUKCYJNE

indeks dla cech mlecznych ( MW)
SM2
wyd. mleka [kg]
SM2
wyd. tłuszczu [kg]
SM2
% tłuszczu
SM2
wyd. białka [kg]
SM2
% białka
SM2
108 385 17 0.01 7 -0.09

MIĘSNOŚĆ

indeks dla cech mięsnych (FW)
SM2
przyrosty netto
SM2
zawartość mięsa w tuszy
SM2
klasa handlowa
SM2
98 98 97 101

CECHY FUNKCJONALNE

fitness
SM2
szybkość oddaw. Ml. (MBK)
SM2
wytrwałość laktacji (PERS)
SM2
zawartość kom. somat. (ZZ)
SM2
indeks długowieczności (ND)
SM2
płodność
SM2
zdrowotność wymienia
SM2
łatwość porod. - czyn. ojcow.
SM2
łatwość porod. - czyn. matecz.
SM2
żywotność cieląt VIW
SM2
Ind. ekol. OZW
SM2
107 100 106 91 109 114 94 102 96 94 112

WH DLA CECH POKROJU

75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
KALIBER 101 mały
duży
UMIĘŚNIENIE 111 słabe
mocne
NOGI 119 słabe
mocne
WYMIĘ 103 niepożądane
pożądane
WYSOKOŚĆ KRZYŻU 99 niska
wysoka
DŁUGOŚĆ ZADU 98 krótki
długi
SZEROKOŚĆ ZADU 106 wąski
szeroki
GŁĘBOKOŚĆ KLATKI PIERS. 107 płytka
głęboka
USTAWIENIE ZADU 107 uniesiony
spadzisty
USTAW. STAWU SKOK. 91 pionowy
szablasty
KONSTYTUCJA STAWU SKOK. 102 limfatyczna
sucha
PĘCINA 116 miękka
spionowana
PIĘTKA 114 niska
wysoka
DŁ. PRZEDNICH ĆWIARTEK WYM. 104 krótkie
długie
DŁ. TYLNYCH ĆWIARTEK WYM. 101 krótkie
długie
ZAWIESZENIE PRZEDNIE WYMIENIA 114 niskie
wysokie
WIĘZADŁO ŚRODKOWE 97 słabe
mocne
GŁĘBOKOŚĆ WYMIENIA 104 głębokie
płytkie
DŁUGOŚĆ STRZYKÓW 104 krótkie
długie
GRUBOŚĆ STRZYKÓW 100 cienkie
grube
ROZMIESZ. STRZYKÓW PRZED. 88 zewnętrzne
wewnętrzne
ROZSTAWIENIE STRZYKÓW TYLNYCH 91 zewnętrzne
wewnętrzne
USTAW. STRZYKÓW TYLNYCH 87 na zewnątrz
do wewnątrz
CZYSTOŚĆ WYMIENIA 102 przystrzyki
czyste wymię