Mazowieckie Centrum Hodowli
i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o.
PL EN
VITAMIN*TA

VITAMIN*TA

DE0947331697 / ur. 2012-12-20


OJCIEC MATKA
VANADIN DE0941035849 BOMBE DE 0943557933
OJCIEC OJCA MATKA OJCA OJCIEC MATKI MATKA MATKI
VANSTEIN DE 0934586859 LOLITA DE 0938931563 WINNIPEG DE 0934492505 BLONDE DE 0934468079

KLIKNIJ, ABY POBRAĆ KARTĘ BUHAJA 


PARAMETRY OGÓLNE

GZW łączny indeks hodowlany
SM2
Data wyceny
Rodzaj wyceny
121 19-mar TRADYC.

CECHY PRODUKCYJNE

indeks dla cech mlecznych ( MW)
SM2
wyd. mleka [kg]
SM2
wyd. tłuszczu [kg]
SM2
% tłuszczu
SM2
wyd. białka [kg]
SM2
% białka
SM2
102 259 -1 -0.15 6 -0.04

MIĘSNOŚĆ

indeks dla cech mięsnych (FW)
SM2
przyrosty netto
SM2
zawartość mięsa w tuszy
SM2
klasa handlowa
SM2
135 133 129 121

CECHY FUNKCJONALNE

fitness
SM2
szybkość oddaw. Ml. (MBK)
SM2
wytrwałość laktacji (PERS)
SM2
zawartość kom. somat. (ZZ)
SM2
indeks długowieczności (ND)
SM2
płodność
SM2
zdrowotność wymienia
SM2
łatwość porod. - czyn. ojcow.
SM2
łatwość porod. - czyn. matecz.
SM2
żywotność cieląt VIW
SM2
Ind. ekol. OZW
SM2
109 91 111 100 111 110 100 102 113 91 117

WH DLA CECH POKROJU

75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
KALIBER 111 mały
duży
UMIĘŚNIENIE 131 słabe
mocne
NOGI 100 słabe
mocne
WYMIĘ 109 niepożądane
pożądane
WYSOKOŚĆ KRZYŻU 105 niska
wysoka
DŁUGOŚĆ ZADU 114 krótki
długi
SZEROKOŚĆ ZADU 125 wąski
szeroki
GŁĘBOKOŚĆ KLATKI PIERS. 114 płytka
głęboka
USTAWIENIE ZADU 95 uniesiony
spadzisty
USTAW. STAWU SKOK. 99 pionowy
szablasty
KONSTYTUCJA STAWU SKOK. 86 limfatyczna
sucha
PĘCINA 103 miękka
spionowana
PIĘTKA 128 niska
wysoka
DŁ. PRZEDNICH ĆWIARTEK WYM. 97 krótkie
długie
DŁ. TYLNYCH ĆWIARTEK WYM. 93 krótkie
długie
ZAWIESZENIE PRZEDNIE WYMIENIA 110 niskie
wysokie
WIĘZADŁO ŚRODKOWE 97 słabe
mocne
GŁĘBOKOŚĆ WYMIENIA 100 głębokie
płytkie
DŁUGOŚĆ STRZYKÓW 95 krótkie
długie
GRUBOŚĆ STRZYKÓW 94 cienkie
grube
ROZMIESZ. STRZYKÓW PRZED. 120 zewnętrzne
wewnętrzne
ROZSTAWIENIE STRZYKÓW TYLNYCH 99 zewnętrzne
wewnętrzne
USTAW. STRZYKÓW TYLNYCH 109 na zewnątrz
do wewnątrz
CZYSTOŚĆ WYMIENIA 104 przystrzyki
czyste wymię