Mazowieckie Centrum Hodowli
i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o.
PL EN
VOLLMILCH

VOLLMILCH

DE0950696602 / ur. 2015-05-29


OJCIEC MATKA
REUMUT TOMMY
OJCIEC OJCA MATKA OJCA OJCIEC MATKI MATKA MATKI
RAUFBOLD FIONA MANITOBA TIFFANTI

KLIKNIJ, ABY POBRAĆ KARTĘ BUHAJA


PARAMETRY OGÓLNE

GZW łączny indeks hodowlany
SM2
Data wyceny
Rodzaj wyceny
121 19-mar GENOM.

CECHY PRODUKCYJNE

indeks dla cech mlecznych ( MW)
SM2
wyd. mleka [kg]
SM2
wyd. tłuszczu [kg]
SM2
% tłuszczu
SM2
wyd. białka [kg]
SM2
% białka
SM2
126 720 44 0.17 31 0.07

MIĘSNOŚĆ

indeks dla cech mięsnych (FW)
SM2
przyrosty netto
SM2
zawartość mięsa w tuszy
SM2
klasa handlowa
SM2
96 102 94 97

CECHY FUNKCJONALNE

fitness
SM2
szybkość oddaw. Ml. (MBK)
SM2
wytrwałość laktacji (PERS)
SM2
zawartość kom. somat. (ZZ)
SM2
indeks długowieczności (ND)
SM2
płodność
SM2
zdrowotność wymienia
SM2
łatwość porod. - czyn. ojcow.
SM2
łatwość porod. - czyn. matecz.
SM2
żywotność cieląt VIW
SM2
Ind. ekol. OZW
SM2
101 100 87 101 99 101 101 108 109 109 113

WH DLA CECH POKROJU

75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
KALIBER 102 mały
duży
UMIĘŚNIENIE 87 słabe
mocne
NOGI 100 słabe
mocne
WYMIĘ 101 niepożądane
pożądane
WYSOKOŚĆ KRZYŻU 103 niska
wysoka
DŁUGOŚĆ ZADU 104 krótki
długi
SZEROKOŚĆ ZADU 96 wąski
szeroki
GŁĘBOKOŚĆ KLATKI PIERS. 100 płytka
głęboka
USTAWIENIE ZADU 112 uniesiony
spadzisty
USTAW. STAWU SKOK. 100 pionowy
szablasty
KONSTYTUCJA STAWU SKOK. 101 limfatyczna
sucha
PĘCINA 99 miękka
spionowana
PIĘTKA 101 niska
wysoka
DŁ. PRZEDNICH ĆWIARTEK WYM. 110 krótkie
długie
DŁ. TYLNYCH ĆWIARTEK WYM. 116 krótkie
długie
ZAWIESZENIE PRZEDNIE WYMIENIA 91 niskie
wysokie
WIĘZADŁO ŚRODKOWE 99 słabe
mocne
GŁĘBOKOŚĆ WYMIENIA 90 głębokie
płytkie
DŁUGOŚĆ STRZYKÓW 109 krótkie
długie
GRUBOŚĆ STRZYKÓW 109 cienkie
grube
ROZMIESZ. STRZYKÓW PRZED. 117 zewnętrzne
wewnętrzne
ROZSTAWIENIE STRZYKÓW TYLNYCH 100 zewnętrzne
wewnętrzne
USTAW. STRZYKÓW TYLNYCH 100 na zewnątrz
do wewnątrz
CZYSTOŚĆ WYMIENIA 114 przystrzyki
czyste wymię