Mazowieckie Centrum Hodowli
i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o.
PL EN
VOLLMILCH

VOLLMILCH

DE0950696602 / ur. 2015-05-29


OJCIEC MATKA
REUMUT TOMMY
OJCIEC OJCA MATKA OJCA OJCIEC MATKI MATKA MATKI
RAUFBOLD FIONA MANITOBA TIFFANTI


PARAMETRY OGÓLNE

GZW łączny indeks hodowlany
SM2
Data wyceny
Rodzaj wyceny
123 18-gru GENOM.

CECHY PRODUKCYJNE

indeks dla cech mlecznych ( MW)
SM2
wyd. mleka [kg]
SM2
wyd. tłuszczu [kg]
SM2
% tłuszczu
SM2
wyd. białka [kg]
SM2
% białka
SM2
127 757 44 0.15 33 0.07

MIĘSNOŚĆ

indeks dla cech mięsnych (FW)
SM2
przyrosty netto
SM2
zawartość mięsa w tuszy
SM2
klasa handlowa
SM2
96 101 94 97

CECHY FUNKCJONALNE

fitness
SM2
szybkość oddaw. Ml. (MBK)
SM2
wytrwałość laktacji (PERS)
SM2
zawartość kom. somat. (ZZ)
SM2
indeks długowieczności (ND)
SM2
płodność
SM2
zdrowotność wymienia
SM2
łatwość porod. - czyn. ojcow.
SM2
łatwość porod. - czyn. matecz.
SM2
żywotność cieląt VIW
SM2
Ind. ekol. OZW
SM2
104 101 87 104 103 104 103 109 109 107 115

WH DLA CECH POKROJU

75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
KALIBER 102 mały
duży
UMIĘŚNIENIE 88 słabe
mocne
NOGI 100 słabe
mocne
WYMIĘ 103 niepożądane
pożądane
WYSOKOŚĆ KRZYŻU 103 niska
wysoka
DŁUGOŚĆ ZADU 103 krótki
długi
SZEROKOŚĆ ZADU 97 wąski
szeroki
GŁĘBOKOŚĆ KLATKI PIERS. 100 płytka
głęboka
USTAWIENIE ZADU 112 uniesiony
spadzisty
USTAW. STAWU SKOK. 99 pionowy
szablasty
KONSTYTUCJA STAWU SKOK. 102 limfatyczna
sucha
PĘCINA 99 miękka
spionowana
PIĘTKA 102 niska
wysoka
DŁ. PRZEDNICH ĆWIARTEK WYM. 111 krótkie
długie
DŁ. TYLNYCH ĆWIARTEK WYM. 116 krótkie
długie
ZAWIESZENIE TYLNE WYMIENIA 92 niskie
wysokie
WIĘZADŁO ŚRODKOWE 99 słabe
mocne
GŁĘBOKOŚĆ WYMIENIA 91 głębokie
płytkie
DŁUGOŚĆ STRZYKÓW 109 krótkie
długie
GRUBOŚĆ STRZYKÓW 109 cienkie
grube
ROZMIESZ. STRZYKÓW PRZED. 117 zewnętrzne
wewnętrzne
USTAW. STRZYKÓW TYLNYCH 101 na zewnątrz
do wewnątrz
CZYSTOŚĆ WYMIENIA 113 przystrzyki
czyste wymię