Mazowieckie Centrum Hodowli
i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o.
PL EN
WEINZIRL

WEINZIRL

DE0939717990 / ur. 2005-06-19


OJCIEC MATKA
WEINOLD DE 0933663105 ROMLETA DE 0936365689
OJCIEC OJCA MATKA OJCA OJCIEC MATKI MATKA MATKI
WEINOX DE 0919322930 WERENA DE 0911125742 ROMLET PL 000609013159 RUBINE DE 0932340029

KLIKNIJ, aby pobrać kartę buhaja


PARAMETRY OGÓLNE

GZW łączny indeks hodowlany
SM2
Data wyceny
Rodzaj wyceny
101 18-gru TRADYC.

CECHY PRODUKCYJNE

indeks dla cech mlecznych ( MW)
SM2
wyd. mleka [kg]
SM2
wyd. tłuszczu [kg]
SM2
% tłuszczu
SM2
wyd. białka [kg]
SM2
% białka
SM2
104 -237 14 0.33 -2 0.09

MIĘSNOŚĆ

indeks dla cech mięsnych (FW)
SM2
przyrosty netto
SM2
zawartość mięsa w tuszy
SM2
klasa handlowa
SM2
114 111 110 112

CECHY FUNKCJONALNE

fitness
SM2
szybkość oddaw. Ml. (MBK)
SM2
wytrwałość laktacji (PERS)
SM2
zawartość kom. somat. (ZZ)
SM2
indeks długowieczności (ND)
SM2
płodność
SM2
zdrowotność wymienia
SM2
łatwość porod. - czyn. ojcow.
SM2
łatwość porod. - czyn. matecz.
SM2
żywotność cieląt VIW
SM2
Ind. ekol. OZW
SM2
90 104 94 95 89 95 93 80 104 98 93

WH DLA CECH POKROJU

75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
KALIBER 98 mały
duży
UMIĘŚNIENIE 88 słabe
mocne
NOGI 89 słabe
mocne
WYMIĘ 84 niepożądane
pożądane
WYSOKOŚĆ KRZYŻU 101 niska
wysoka
DŁUGOŚĆ ZADU 100 krótki
długi
SZEROKOŚĆ ZADU 91 wąski
szeroki
GŁĘBOKOŚĆ KLATKI PIERS. 102 płytka
głęboka
USTAWIENIE ZADU 99 uniesiony
spadzisty
USTAW. STAWU SKOK. 119 pionowy
szablasty
KONSTYTUCJA STAWU SKOK. 113 limfatyczna
sucha
PĘCINA 89 miękka
spionowana
PIĘTKA 86 niska
wysoka
DŁ. PRZEDNICH ĆWIARTEK WYM. 104 krótkie
długie
DŁ. TYLNYCH ĆWIARTEK WYM. 101 krótkie
długie
ZAWIESZENIE TYLNE WYMIENIA 92 niskie
wysokie
WIĘZADŁO ŚRODKOWE 89 słabe
mocne
GŁĘBOKOŚĆ WYMIENIA 91 głębokie
płytkie
DŁUGOŚĆ STRZYKÓW 95 krótkie
długie
GRUBOŚĆ STRZYKÓW 112 cienkie
grube
ROZMIESZ. STRZYKÓW PRZED. 95 zewnętrzne
wewnętrzne
USTAW. STRZYKÓW TYLNYCH 78 na zewnątrz
do wewnątrz
CZYSTOŚĆ WYMIENIA 96 przystrzyki
czyste wymię