Mazowieckie Centrum Hodowli
i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o.
PL EN
WENNWILLI

WENNWILLI

DE0951653729 / ur. 2016-08-11


OJCIEC MATKA
WENDLINGER DE 0947682611 HERRIN DE 0947743286
OJCIEC OJCA MATKA OJCA OJCIEC MATKI MATKA MATKI
WILLE DE 0813516428 CHIARA DE 0940605632 RUMGO AT 168213272 HERRIN DE 0944571528

KLIKNIJ, aby pobrać kartę buhaja


PARAMETRY OGÓLNE

GZW łączny indeks hodowlany
SM2
Data wyceny
Rodzaj wyceny
126 18-gru GENOM.

CECHY PRODUKCYJNE

indeks dla cech mlecznych ( MW)
SM2
wyd. mleka [kg]
SM2
wyd. tłuszczu [kg]
SM2
% tłuszczu
SM2
wyd. białka [kg]
SM2
% białka
SM2
124 1109 37 -0.11 30 -0.1

MIĘSNOŚĆ

indeks dla cech mięsnych (FW)
SM2
przyrosty netto
SM2
zawartość mięsa w tuszy
SM2
klasa handlowa
SM2
97 88 106 96

CECHY FUNKCJONALNE

fitness
SM2
szybkość oddaw. Ml. (MBK)
SM2
wytrwałość laktacji (PERS)
SM2
zawartość kom. somat. (ZZ)
SM2
indeks długowieczności (ND)
SM2
płodność
SM2
zdrowotność wymienia
SM2
łatwość porod. - czyn. ojcow.
SM2
łatwość porod. - czyn. matecz.
SM2
żywotność cieląt VIW
SM2
Ind. ekol. OZW
SM2
112 112 117 108 114 100 107 121 105 107 127

WH DLA CECH POKROJU

75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
KALIBER 95 mały
duży
UMIĘŚNIENIE 90 słabe
mocne
NOGI 113 słabe
mocne
WYMIĘ 112 niepożądane
pożądane
WYSOKOŚĆ KRZYŻU 95 niska
wysoka
DŁUGOŚĆ ZADU 94 krótki
długi
SZEROKOŚĆ ZADU 90 wąski
szeroki
GŁĘBOKOŚĆ KLATKI PIERS. 98 płytka
głęboka
USTAWIENIE ZADU 106 uniesiony
spadzisty
USTAW. STAWU SKOK. 101 pionowy
szablasty
KONSTYTUCJA STAWU SKOK. 112 limfatyczna
sucha
PĘCINA 112 miękka
spionowana
PIĘTKA 106 niska
wysoka
DŁ. PRZEDNICH ĆWIARTEK WYM. 107 krótkie
długie
DŁ. TYLNYCH ĆWIARTEK WYM. 108 krótkie
długie
ZAWIESZENIE TYLNE WYMIENIA 112 niskie
wysokie
WIĘZADŁO ŚRODKOWE 100 słabe
mocne
GŁĘBOKOŚĆ WYMIENIA 101 głębokie
płytkie
DŁUGOŚĆ STRZYKÓW 101 krótkie
długie
GRUBOŚĆ STRZYKÓW 99 cienkie
grube
ROZMIESZ. STRZYKÓW PRZED. 112 zewnętrzne
wewnętrzne
USTAW. STRZYKÓW TYLNYCH 108 na zewnątrz
do wewnątrz
CZYSTOŚĆ WYMIENIA 109 przystrzyki
czyste wymię