Mazowieckie Centrum Hodowli
i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o.
PL EN
WENNWILLI

WENNWILLI

DE0951653729 / ur. 2016-08-11


OJCIEC MATKA
WENDLINGER DE 0947682611 HERRIN DE 0947743286
OJCIEC OJCA MATKA OJCA OJCIEC MATKI MATKA MATKI
WILLE DE 0813516428 CHIARA DE 0940605632 RUMGO AT 168213272 HERRIN DE 0944571528

KLIKNIJ, aby pobrać kartę buhaja


PARAMETRY OGÓLNE

GZW łączny indeks hodowlany
SM2
Data wyceny
Rodzaj wyceny
123 19-mar GENOM.

CECHY PRODUKCYJNE

indeks dla cech mlecznych ( MW)
SM2
wyd. mleka [kg]
SM2
wyd. tłuszczu [kg]
SM2
% tłuszczu
SM2
wyd. białka [kg]
SM2
% białka
SM2
122 1019 35 -0.09 29 -0.08

MIĘSNOŚĆ

indeks dla cech mięsnych (FW)
SM2
przyrosty netto
SM2
zawartość mięsa w tuszy
SM2
klasa handlowa
SM2
97 88 106 96

CECHY FUNKCJONALNE

fitness
SM2
szybkość oddaw. Ml. (MBK)
SM2
wytrwałość laktacji (PERS)
SM2
zawartość kom. somat. (ZZ)
SM2
indeks długowieczności (ND)
SM2
płodność
SM2
zdrowotność wymienia
SM2
łatwość porod. - czyn. ojcow.
SM2
łatwość porod. - czyn. matecz.
SM2
żywotność cieląt VIW
SM2
Ind. ekol. OZW
SM2
109 110 116 109 110 96 109 119 108 104 123

WH DLA CECH POKROJU

75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
KALIBER 93 mały
duży
UMIĘŚNIENIE 89 słabe
mocne
NOGI 111 słabe
mocne
WYMIĘ 110 niepożądane
pożądane
WYSOKOŚĆ KRZYŻU 95 niska
wysoka
DŁUGOŚĆ ZADU 93 krótki
długi
SZEROKOŚĆ ZADU 88 wąski
szeroki
GŁĘBOKOŚĆ KLATKI PIERS. 96 płytka
głęboka
USTAWIENIE ZADU 108 uniesiony
spadzisty
USTAW. STAWU SKOK. 102 pionowy
szablasty
KONSTYTUCJA STAWU SKOK. 112 limfatyczna
sucha
PĘCINA 111 miękka
spionowana
PIĘTKA 104 niska
wysoka
DŁ. PRZEDNICH ĆWIARTEK WYM. 105 krótkie
długie
DŁ. TYLNYCH ĆWIARTEK WYM. 105 krótkie
długie
ZAWIESZENIE PRZEDNIE WYMIENIA 109 niskie
wysokie
WIĘZADŁO ŚRODKOWE 100 słabe
mocne
GŁĘBOKOŚĆ WYMIENIA 102 głębokie
płytkie
DŁUGOŚĆ STRZYKÓW 102 krótkie
długie
GRUBOŚĆ STRZYKÓW 100 cienkie
grube
ROZMIESZ. STRZYKÓW PRZED. 111 zewnętrzne
wewnętrzne
ROZSTAWIENIE STRZYKÓW TYLNYCH 96 zewnętrzne
wewnętrzne
USTAW. STRZYKÓW TYLNYCH 107 na zewnątrz
do wewnątrz
CZYSTOŚĆ WYMIENIA 109 przystrzyki
czyste wymię